Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §786-806 6 mars 2021 via Teams   § 786. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 09:41. § 787. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 788. Vid protokoll Franziska Grafe. § 789. Dagordning Dagordningen godkänd. § 790. Val av protokolljusterare Carola Sandfridsson och … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §776-785 28 februari 2021 via Teams   § 776. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 18.03. § 777. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 778. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe och Carola Sandfridsson. § 779. Vid protokoll Karolina Bohm. § 780. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §762-775 1 februari 2021 via Teams   § 762. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:37 § 763. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 764. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe. § 765. Vid protokoll Franziska Grafe § 766. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §747-761 7 december 2020 via Teams   § 747. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:05 § 748. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe § 749. Vid protokoll Franziska Grafe § 750. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson § 751. Föregående protokoll Inga anmärkningar angående … Läs mer

För närvarande är det något som gått snett med bildvisningsaddonen på webben. Addonen är numera avinstallerad för vidare felsökning vilket innebär att inga bilder visas. Information här när problemet är åtgärdat. //Mats

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte §735-746 3 oktober 2020 Vetekatten Stockholm   § 735. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:28 § 736. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm och Franziska Grafe. § 737. Vid protokollet Franziska Grafe. § 738. Dagordning Övriga frågor: Förslag av gåvobevis, kommunikation utåt § 739. Val av … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2020 6 september 2020 Virtuellt via TEAMS   1. Ordförande öppnar årsmöte Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 17:02 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning 3. Fastställande av röstlängd Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper och Karolina Bohm, Franziska Grafe, Pernilla Stark, Beth Lindecrantz, … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §718-734 30 juni 2020 via Teams   § 718. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 719. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 720. Vid protokollet Franziska Grafe. § 721. Dagordning Dagordningen godkänd. § 722. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §705-717 14 maj 2020 via Discord   § 705. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 706. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 707. Vid protokoll Franziska Grafe. § 708. Dagordning Dagordningen godkänd. § 709. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Till alla medlemmar och lägerdeltagare För de allra flesta av oss är nog inte påsken som vanligt i och med Coronaviruset. Vänner, familj, nära och kära som vi vanligtvis brukar träffa har vi på avstånd, men jag hoppas verkligen att vi alla ändå får tillfälle att njuta av ledighet och förhoppningsvis … Läs mer