Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §864-879 Styrelsemöte 6 december 2021 via Teams   § 864. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:00 § 865. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe. § 866. Vid protokoll Franziska Grafe. § 867. Dagordning Dagordningen godkänns enhetligt. § 868. Val av protokolljusterare Mats … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande styrelsemöte §852-863 11 september 2021 via Teams   § 852. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:05 § 853. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe. § 854. Vid protokoll Franziska Grafe. § 855. Dagordning Övriga frågor: Styrelseprotokoll sändlista § 856. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2021 5 september 2021 via Teams   1. Ordförande öppnar årsmöte. Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 16:15 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning 3. Fastställande av röstlängd Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper Bohm, Franziska Grafe, Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Katarina … Läs mer

Nu är det hög tid att anmäla sig om du inte gjort det ännu! Mejl med inbjudan har gått ut till samtliga registrerade mejl-adresser. Har du inte fått någon inbjudan kanske fel adress är registrerad, kolla gärna med en mejl till någon i styrelsen. Vid anmälan om deltagande kommer alla dokument som behövs att skickas … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §837-851 31 augusti 2021 via Teams   § 837. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20.05. § 838. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 839. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson. § 840. Vid protokoll Karolina Bohm. § 841. Val av protokolljusterare Mats Andersson … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §822-836 21 juni 2021 via Teams   § 822. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 20:45. § 823. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 824. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Franziska Grafe, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson. § 825. Vid protokoll Franziska Grafe § 826. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §807-821 19 april 2021 via Teams   § 807. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 20.08. § 808. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 809. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson. § 810. Vid protokoll Karolina Bohm. § 811. Val av protokolljusterare Jakob Fichtelius … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §786-806 6 mars 2021 via Teams   § 786. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 09:41. § 787. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 788. Vid protokoll Franziska Grafe. § 789. Dagordning Dagordningen godkänd. § 790. Val av protokolljusterare Carola Sandfridsson och … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §776-785 28 februari 2021 via Teams   § 776. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 18.03. § 777. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 778. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe och Carola Sandfridsson. § 779. Vid protokoll Karolina Bohm. § 780. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §762-775 1 februari 2021 via Teams   § 762. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:37 § 763. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 764. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe. § 765. Vid protokoll Franziska Grafe § 766. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson … Läs mer