Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 222-235 Telefonmöte 2013-02-10 15.00-16.05 § 222. Mötets öppnande   § 223. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz, Sekreterare Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Kassör Tomas Palmkvist Ej närvarande Veronica Eriksson, Katarina Andersson, Joacim Ståhl   § 224.  Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes.   § 225. Val av protokolljusterare Ingela och Beth valdes … Läs mer

Styrelsen vill önska alla; Ett riktigt gott nytt år & tack för det gamla.

Halvårsmöte Sturge Weber föreningen Sverige 2012-10-28 §§ 209 – 221   § 209 Mötets öppnade   § 210. Närvarande. Jacob Fichtelius, Marta Perez, Tomas Palmkvist, Slavica Palmkvist, Maria Nordin, Lotta Lindecrantz, Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, senare under mötet anslöt Anders NN  och Lena Hasselgren.   § 211. Godkännande av dagordningen. Förslaget till dagordningen … Läs mer

Hur upplevde ni platsen och avståndet från ert hem? Vacker plats och barnvänligt. Långt att resa, jobbigt för diagnosbärarna. En familj gjorde resan till en rolig semester, kombinerade flyg, hyrbil och såg lite av södra Sverige på vägen till Vandrarhemmet. En annan familj reste vidare på semester efter lägret.   Hur upplevde ni boende? Bra … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 192-208 Stockholm 2012-10-27 13.00 -16.50 § 192. Mötets öppnande   § 193. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz, Sekreterare Ingela Videbäcken, Veronica Eriksson, Jacob Fichtelius, Tomas Palmkvist Ej närvarande Maria Nordin avgått efter egen önskan, Joachim Ståhl, Katarina Andersson   § 194.  Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes.   § 195. Val … Läs mer

I helgen som vart har vissa av styrelsen vart på en nätverksträff på Ågrenska som Sällsynta diagnoser har ordnat. Det kommer komma en sammanfattning om vad som togs upp på mötet här senare. Här är deras adress där man kan läsa lite om deras verksamhet… http://www.sallsyntadiagnoser.se/Nyheter/Blogg/    

Det äger rum den 28 oktober i Stockholm klockan 10 – 13. Det kommer ligga nära centralstationen. Adress: Stureplan 4 a Sundbyberg. Dagordningen kommer hem till de som anmäler sin intresse att delta. Anmäl din intresse för att deltaga och behov av boende snarast till ordförande på mail: bethlindecrantz@hotmail.com eller ring 0705218460 MVH styrelsen

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte   §§ 176-191   Telefonmöte 2012-05-26  16-17.30     § 176. Närvarande  Ordförande Beth Lindecrantz,  Kassör Maria Nordin, Ordinarie Joacim Ståhl, Veronica Eriksson Vice ordförande  Katarina Andersson , Sekreterare Ingela Videbäcken. Ej närvarande Ordinarie Jacob Fichtelius.   § 177. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 16.00   §178. Dagordning … Läs mer

Normalstadgar för Sturge Weber föreningen Sverige § 1            Namn Föreningens namn är Sturge Weber föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem. § 2            Ändamål Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga samt att verka för deras … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Protokoll från årsmötet i Tranås Årsmöte 2012-03-11 Mötet öppnas § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Kallelse har skett i behörig ordning.   § 2.  Fastställande av röstlängd Principen är att den som betalat in medlemsavgiften har en röst. Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 14 personer har rösträtt, … Läs mer