Läkare

Här är en lista på specialistläkare som kan kontaktas:

ÖGON:
VAKANT
Telefon:
 
VUXENNEUROLOG:
VAKANT
E-post:
 
BARN NEUROLOG:
Dr. Tove Hallböök | Specialist på epilepsi.
E-post: tove.hallbook@vgregion.se
 
TANDLÄKARE:
Marianne Bergius | Tandläkare på Mun-H-center i Göteborg.

TANDHYGIENIST:
Annette Carlsson

LOGOPED:
Lotta Sjögreen

De kan alla nås på följande:
E-post: mun-h-center@vgregion.se
Tel: 031 750 92 00 (Ågrenska), 010 441 79 80 (Odontologen)