Hur blir jag medlem?

Här hittar du föreningens stadgar!

Medlemsavgift

Familj (vuxna och barn som bor på samma adress) 300 kr/år

Enskild (med eller utan barn som bor på samma adress) 150 kr/år

Stödperson (inaktiv) 100 kr/år

Vill man ge en gåva så tas det tacksamt emot.

Sturge Weber föreningen Sverige är en ideell förening.

Sätt in summan på PLUSGIRO 559819-8


Skriv för- och efternamn på samtliga som du betalar för på inbetalningen.

Du kan även välja att skicka ett mail med dina uppgifter till Mats Andersson när summan är betald. Du kan då välja att skriva ditt eller barnets personnummer som meddelande när betalningen genomförs.

 

För dom i utlandet så är det detta som gäller / Bank information for foreign customers/members:
IBAN: SE09 9500 0099 6042 0559 8198
BIC (SWIFT-address): NDEASESS

Write the complete name for each member you are paying for so our treasurer knows who has paid and can pass the names forward to our membership manager.

You can also choose to send an email with your details to Mats Andersson when the sum is paid. You can then choose to write your or your child’s social security number as a message when a payment is made.