Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte 4/9-2010 Protokoll  §§ 36 – 51     § 36. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade styrelsemötet öppnat, klockan 12.00 på Ribbingsgården i Borås.   § 37. Närvarande Följande personer var närvarade: Ordförande Beth Lindecrantz                           Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                                 Medlemsansvarig Joacim Ståhl Ordinarie Staffan Hägg                                     Viceordförande Annette Samuelsson … Läs mer

      Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte Mötesprotokoll   18/4-2010   § 28. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade styrelsemötet öppnat, klockan 12.30 i Scoutkårens lokal i Tranås.   § 29. Närvarande Följande personer närvarade: Beth Lindecrantz    Ingela Videbäcken Maria Nordin           Joacim Ståhl Anette Samuelsson   Var närvarande, men ej deltagande i besluten: Kjäll … Läs mer

Konstituerande möte Mötesprotokoll 17 – 18 April  2010     § 1. Mötets öppnande Beth Lindecrantz öppnade detta konstituerande mötet med syfte att bilda en ideell förening,  Scoutkårens lokal i Tranås.   § 2. Närvarande Följande personer närvarade: Ingela Videbäcken            Kjäll Peterson Staffan Hägg                      Joacim Ståhl Anette Samuelsson         John-Olof Ståhl Beth Lindecrantz               Maria Nordin   … Läs mer