Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte Protokoll §§141-156  Telefonmöte 2012-01-14. Kl. 10-12   § 141. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin Ej Närvarande Ordinarie Joacim Ståhl Vice ordförande Katarina Andersson   § 142. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats närvarande.   § 143. Dagordning Förslaget till … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Protokoll från årsmötet i Malmö söndag 13 mars 2011 § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats 30 dagar i förväg och möteshandlingarna har kommit fram minst två veckor före föreningsårsmötet. Konstaterades att kallelse till förbundsmötet hade skett i behörig ordning § 2. Fastställande av … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte   Protokoll §§122-141                                                                                        Tranås 1/10-2/10 2011 § 122. Närvarande Styrelsen Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                                                Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande Katarina Andersson   Inbjudna för att närvara i diskussions grupp/er parallellt styrelsemötet Kontaktpersoner Veronica Eriksson                                                          Vicerevisor Åsa Peterson Sara Hügard                                                                     Poet Kjäll Peterson Ej Närvarande Ordinarie … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte   Protokoll  §§106-121                                                                                         Telefonmöte 16/6 2011 § 106. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                    Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                          Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande Katarina Andersson   Ej Närvarande Ordinarie Annette Samuelsson   § 107. Mötets öppnande Beth förklarar telefonmötet öppnat klockan 19.00 då alla har konstaterats närvarande.   § … Läs mer

                                         Konstituerande möte och Styrelsemöte i Stockholm   Protokoll §§87-105 8/4 2011 § 87. Närvarande      Beth Lindecrantz                 Maria Nordin                            Katarina Andersson           Annette Samuelsson Joacim Ståhl Icke närvarande Ingela Videbäcken   § 88. Mötets öppnade Beth förklarar det konstituerande mötet öppnat klockan 15.00. Detta möte skulle ägt rum, direkt efter vårt årsmöte. Då … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte i Malmö   Protokoll §§68-86   12/3 2011 § 68. Närvarande      Ordförande Beth Lindecrantz                Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin   Ej närvarande Medlemsansvarig Joacim Ståhl           Viceordförande Annette Samuelsson Ordinarie Staffan Hägg   § 69. Mötets öppnade Beth förklarar styrelsemötet öppnat klockan 15.30 då alla har konstaterats vara närvarande.   … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte  Protokoll  §§ 52-67  Telefonmöte 16/1 2011 Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz        Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin              Medlemsansvarig Joacim Ståhl Ordinarie Staffan Hägg                   Viceordförande Annette Samuelsson   § 52. Mötets öppnade Beth förklarar telefonmötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats vara närvarande.   § 53. Dagordning Förlaget till dagordning godkändes. … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte 4/9-2010 Protokoll  §§ 36 – 51     § 36. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade styrelsemötet öppnat, klockan 12.00 på Ribbingsgården i Borås.   § 37. Närvarande Följande personer var närvarade: Ordförande Beth Lindecrantz                           Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                                 Medlemsansvarig Joacim Ståhl Ordinarie Staffan Hägg                                     Viceordförande Annette Samuelsson … Läs mer

      Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte Mötesprotokoll   18/4-2010   § 28. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade styrelsemötet öppnat, klockan 12.30 i Scoutkårens lokal i Tranås.   § 29. Närvarande Följande personer närvarade: Beth Lindecrantz    Ingela Videbäcken Maria Nordin           Joacim Ståhl Anette Samuelsson   Var närvarande, men ej deltagande i besluten: Kjäll … Läs mer

Konstituerande möte Mötesprotokoll 17 – 18 April  2010     § 1. Mötets öppnande Beth Lindecrantz öppnade detta konstituerande mötet med syfte att bilda en ideell förening,  Scoutkårens lokal i Tranås.   § 2. Närvarande Följande personer närvarade: Ingela Videbäcken            Kjäll Peterson Staffan Hägg                      Joacim Ståhl Anette Samuelsson         John-Olof Ståhl Beth Lindecrantz               Maria Nordin   … Läs mer