Normalstadgar för Sturge Weber föreningen Sverige § 1            Namn Föreningens namn är Sturge Weber föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem. § 2            Ändamål Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga samt att verka för deras … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Protokoll från årsmötet i Tranås Årsmöte 2012-03-11 Mötet öppnas § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Kallelse har skett i behörig ordning.   § 2.  Fastställande av röstlängd Principen är att den som betalat in medlemsavgiften har en röst. Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 14 personer har rösträtt, … Läs mer

  Styrelsemöte   Protokoll §§ 157-175   Tranås 2012-03-10     § 157. Närvarande    Ordförande Beth Lindecrantz                       Kassör Maria Nordin, Sekreterare Ingela Videbäcken.                 Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande  Katarina Andersson   § 158. Mötets öppnande   Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla konstaterats närvarande.   § 159. Dagordning   Förslaget till dagordningen godkändes. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte Protokoll §§141-156  Telefonmöte 2012-01-14. Kl. 10-12   § 141. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin Ej Närvarande Ordinarie Joacim Ståhl Vice ordförande Katarina Andersson   § 142. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats närvarande.   § 143. Dagordning Förslaget till … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Protokoll från årsmötet i Malmö söndag 13 mars 2011 § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats 30 dagar i förväg och möteshandlingarna har kommit fram minst två veckor före föreningsårsmötet. Konstaterades att kallelse till förbundsmötet hade skett i behörig ordning § 2. Fastställande av … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte   Protokoll §§122-141                                                                                        Tranås 1/10-2/10 2011 § 122. Närvarande Styrelsen Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                                                Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande Katarina Andersson   Inbjudna för att närvara i diskussions grupp/er parallellt styrelsemötet Kontaktpersoner Veronica Eriksson                                                          Vicerevisor Åsa Peterson Sara Hügard                                                                     Poet Kjäll Peterson Ej Närvarande Ordinarie … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte   Protokoll  §§106-121                                                                                         Telefonmöte 16/6 2011 § 106. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                    Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin                          Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande Katarina Andersson   Ej Närvarande Ordinarie Annette Samuelsson   § 107. Mötets öppnande Beth förklarar telefonmötet öppnat klockan 19.00 då alla har konstaterats närvarande.   § … Läs mer

                                         Konstituerande möte och Styrelsemöte i Stockholm   Protokoll §§87-105 8/4 2011 § 87. Närvarande      Beth Lindecrantz                 Maria Nordin                            Katarina Andersson           Annette Samuelsson Joacim Ståhl Icke närvarande Ingela Videbäcken   § 88. Mötets öppnade Beth förklarar det konstituerande mötet öppnat klockan 15.00. Detta möte skulle ägt rum, direkt efter vårt årsmöte. Då … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte i Malmö   Protokoll §§68-86   12/3 2011 § 68. Närvarande      Ordförande Beth Lindecrantz                Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin   Ej närvarande Medlemsansvarig Joacim Ståhl           Viceordförande Annette Samuelsson Ordinarie Staffan Hägg   § 69. Mötets öppnade Beth förklarar styrelsemötet öppnat klockan 15.30 då alla har konstaterats vara närvarande.   … Läs mer

Sturge Weber Föreningen Sverige Styrelsemöte  Protokoll  §§ 52-67  Telefonmöte 16/1 2011 Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz        Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin              Medlemsansvarig Joacim Ståhl Ordinarie Staffan Hägg                   Viceordförande Annette Samuelsson   § 52. Mötets öppnade Beth förklarar telefonmötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats vara närvarande.   § 53. Dagordning Förlaget till dagordning godkändes. … Läs mer