Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §302-318 Styrelsemöte, telefonmöte 15 maj 2014   § 302. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade mötet öppnat kl. 19:00 § 303. Närvarande Katarina Andersson, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Tomas Palmkvist, Beth Lindecrantz. Ej närvarande Ingela Videbäcken som hade meddelat sin frånvaro i förväg. § 304. Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §292-301 Styrelsemötet 9 februari 2014  Vila Mini Borås   § 292. Mötets öppnade. Beth förklarar mötet öppnat strax efter kl tio   § 293. Närvarande. Tomas Palmkvist, Slavica Palmkvist, Lotta Lindecrantz, Beth Lindecrantz, Brita Peterson, Kjäll Peterson, Lena Lövnord, Martin Jädergård, Katarina Andersson, Ingela Videbäcken, Carola Sandfridsson, Henrik Sandfridsson, Jakob … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §274-291 Styrelsemötet 8 februari 2014 Vila Mini hotell där vi bor. § 274. Mötets öppnande. Beth förklarar mötet öppnat kl 13.30 då alla konstaterades närvarande. Presentationsrunda då vi har en ny styrelsemedlem, Lena Lövnord. § 275. Närvarande. Beth Lindecrantz, Tomas Palmkvist, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Katarina Andersson, Ingela Videbäcken. § … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 261-273 Telefonmöte 2013-11-06  19.00-19.55   § 261. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 19.00 då alla utom Tomas Palmkvist konstaterades närvarande. Tomas meddelade sin frånvaro i förväg.     § 262. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                                         Vice ordförande Katarina Andersson Sekreterare Ingela Videbäcken                  Suppleant Lena Lövnord Suppleant Jakob Fichtelius … Läs mer

Programmet Konstituerande möte den 2013-07-24 § 255.  Mötets öppnande   § 256. Närvarande Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Lena Lövnord, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius   § 257. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken och Katarina Andersson   § 258. Dagordning Fördelningen av styrelseuppdrag, se nedan. Hemsidan Gåvor – Beslut: Alla, oavsett belopp ska stå med.   STYRELSEN … Läs mer

  Mötet öppnas § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning.   § 2.  Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 16 personer har rösträtt, 3 anmälda hade inte kommit.   § 3. Val av årsmötesfunktionärer – Till ordförande valdes enhälligt Lena Hasselgren – Till mötessekreterare … Läs mer

§§ 236-254   Skövde 2013-07-11     § 236. Närvarande    Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Tomas Palmkvist, Sekreterare Ingela Videbäcken.                 Suppleant Jakob Fichtelius Viceordförande Katarina Andersson Lena Hasselgren, inbjuden att delta enligt § 252 Årsmötet   § 237. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat klockan 19.00 då alla konstaterats närvarande.   § 238. Dagordning Förslaget … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 222-235 Telefonmöte 2013-02-10 15.00-16.05 § 222. Mötets öppnande   § 223. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz, Sekreterare Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Kassör Tomas Palmkvist Ej närvarande Veronica Eriksson, Katarina Andersson, Joacim Ståhl   § 224.  Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes.   § 225. Val av protokolljusterare Ingela och Beth valdes … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 192-208 Stockholm 2012-10-27 13.00 -16.50 § 192. Mötets öppnande   § 193. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz, Sekreterare Ingela Videbäcken, Veronica Eriksson, Jacob Fichtelius, Tomas Palmkvist Ej närvarande Maria Nordin avgått efter egen önskan, Joachim Ståhl, Katarina Andersson   § 194.  Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes.   § 195. Val … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte   §§ 176-191   Telefonmöte 2012-05-26  16-17.30     § 176. Närvarande  Ordförande Beth Lindecrantz,  Kassör Maria Nordin, Ordinarie Joacim Ståhl, Veronica Eriksson Vice ordförande  Katarina Andersson , Sekreterare Ingela Videbäcken. Ej närvarande Ordinarie Jacob Fichtelius.   § 177. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 16.00   §178. Dagordning … Läs mer