Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2017 13 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl. 14.05 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Beslöts att kallelsen skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 5 anmälda … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §501-518 12 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   § 501. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 17.30 § 502. Närvarande Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ingela Videbäcken § 503. Dagordning Dagordningen godkändes § 504. Val av protokolljusterare Lars och Ingela § 505. Föregående protokoll § 497 Förslag på ändring … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte, Skype §491-500 16 maj 2017 Skype   § 491. Mötets öppnande Mötet öppnas 18.05 § 492. Närvarande Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Ingela Videbäcken Frånvarande: Lars Sandström, John-Olof Ståhl § 493. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Mats. § 494. Ekonomi Beth redovisar § 495. Fonder Ingela redovisar. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §474-490 18 februari 2017 Monicavägen Malmö   § 474. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Ej närvarande Mats Andersson, Lena Lövnord, Lars Sandström. § 475. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.40 § 476. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänd § 477. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Bettan. § 478. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §457-473 10 november 2016 Skype   §457. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 18.10   §458. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Mats Andersson Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord   §459. Dagordning Dagordningen godkändes   §460. Val av protokolljusterare Ingela och Mats   §461. Föregående protokoll Korrigering av budgeten … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet 15:45 § 2. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Lena Lövnord § 3. Val av protokolljusterare Mats Andersson, Ingela Videbäcken § 4. Val av vice ordförande Ingela Videbäcken § 5. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 15.15 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 3 anmälda hade … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §437-456 3 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 437. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 15.30   § 438. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Lars Sandström. Mats Andersson är försenad och kommer 16.45 Ej närvarande, kommer senare under dagen: Lena Lövnord   § 439. Dagordning Vi startar med … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte §429-§436 18 maj 2016       § 429. Mötets öppnande Beth öppnar mötet kl 18.00 § 430. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius, Lena Lövnord. Ej närvarande: Lars Sandström. § 431. Val av protokoll justerare Ingela Videbäcken och Mats Andersson. § 432. Ekonomi Lena redovisar ekonomin … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §412-428 30 januari 2016 Östersund     § 412. Närvarande Beth Lindecrantz, Lena Lövnord, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius, Lars Sandström. § 413. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 09.55  § 414. Godkännande av dagordningen Dagordingen godkändes § 415. Val av protokoll justerare Ingela Videbäcken och Mats Andersson  § 416. … Läs mer