Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §775-784 28 februari 2021 via Teams   § 775. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 18.03. § 776. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 777. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe och Carola Sandfridsson. § 778. Vid protokoll Karolina Bohm. § 779. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §762-775 1 februari 2021 via Teams   § 761. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:37 § 762. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 763. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe. § 764. Vid protokoll Franziska Grafe § 765. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §747-761 7 december 2020 via Teams   § 746. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:05 § 747. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe § 748. Vid protokoll Franziska Grafe § 749. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson § 750. Föregående protokoll Inga anmärkningar angående … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte §735-746 3 oktober 2020 Vetekatten Stockholm   § 735. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:28 § 736. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm och Franziska Grafe. § 737. Vid protokollet Franziska Grafe. § 738. Dagordning Övriga frågor: Förslag av gåvobevis, kommunikation utåt § 739. Val av … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2020 6 september 2020 Virtuellt via TEAMS   1. Ordförande öppnar årsmöte Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 17:02 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning 3. Fastställande av röstlängd Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper och Karolina Bohm, Franziska Grafe, Pernilla Stark, Beth Lindecrantz, … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §718-734 30 juni 2020 via Teams   § 718. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 719. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 720. Vid protokollet Franziska Grafe. § 721. Dagordning Dagordningen godkänd. § 722. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §705-717 14 maj 2020 via Discord   § 705. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 706. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 707. Vid protokoll Franziska Grafe. § 708. Dagordning Dagordningen godkänd. § 709. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §672-693 29 februari 2020 Skövde   § 672. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 09:45. § 673. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 673. Vid protokollet Franziska Grafe. § 674. Dagordning Dagordningen godkänd. § 675. Val av protokolljusterare Jakob Fichtelius och Karolina … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §659-671 16 oktober 2019 Discord   § 659 Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20.04. § 660 Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson. § 661 Dagordning Dagordningen godkänd. § 662 Val av protokolljusterare Mats Andersson och Carola Sandfridsson. § 663 Ekonomi Ordförande redogör för … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 13 juli 2019 First Camp Umeå   §1 Mötets öppnande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 13:23 §2 Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Karolina Bohm, Franziska Grafe och Beth Lindecrantz §3 Val av protokolljusterare Franziska Grafe och Karolina Bohm §4 Val av vice ordförande Karolina Bohm §5 Val … Läs mer