Styrelsemöte 23 november 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §1068-1080

23 november 2022

via Messenger

 

§ 1068. Mötets öppnande
Ordförande Joacim öppnade mötet 19:00

§ 1069. Närvarande
Joacim Ståhl, Beth Lindecrantz, Mats Andersson, John-Olof Ståhl, Liselott Jezek

§ 1070. Sekreterare
Beth (Liselott avslutande inte så Beth tog över)

§ 1071. Val av protokolljusterare
Mats och John-Olof

§ 1072. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg: Loggan och hur gör vi för att behålla de vuxna diagnosbärarna.

§ 1073. Senaste protokoll
Godkändes.

§ 1074. Rapport kassör
Det ser bra ut med våra tillgångar.

§ 1075. Rapport fonder
Avvaktar med att söka nya fonder då ekonomin är god.

§ 1076. Rapport sommarlägret
Liselott redovisade:
Lägret ska vara på Gränna camping 26–30 juli. Planerar två olika utflykter, grillkväll, gemensam middag. Inga samtalsgrupper.
Inbjudan skickas med julbrevet innan Lucia via post som Liselott skriver.

§ 1077. Loggan
Karolina Bohm har haft ansvaret för framtagande av ny logga i förra styrelsen. Frågan är om det fortfarande är aktuellt. Ordförande tar kontakt med Karolina för att hör hur det går.

§ 1078. Övriga frågor
• Skrivare: Ordförande ska titta ut en skrivare för att skriva ut dokument för föreningens räkning. Tak på 1500 kronor.
• Hur behåller vi vuxna diagnosbärare? Beth tar kontakt via en enkät där de får komma med eventuella åsikter om vad som saknas. Skickas med julbrevet.

§ 1079. Kommande styrelsemöten
Halvårsmötet är i Tranås 4 Mars klockan 10.00. Återkommer var det ska vara. Kassör Kent Bäckrud bjuds in för att vara med. Beth bokar hotellrum.

§ 1080 Mötet avslutning
Mötet avslutas klockan 20:15

Justerat av John-Olof Ståhl och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.