Extra konstituerande möte 5 oktober 2022

Posted by Mats Andersson in Aktiviteter | Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Extrainsatt konstituerande möte

5 oktober 2022

via Messenger

 

§ 1058. Mötets Öppnande
Ordförande Joacim Ståhl öppnade mötet 20.21

§ 1059. Närvarande
Joacim Ståhl, Beth Lindecrantz, Liselott Jezek, John-Olof Ståhl
Ej Närvarande Mats Andersson

§ 1060. Val av protokolljusterare
Beth Lindecrantz och Liselott Jezek

§ 1061. Val av vice ordförande
John-Olof Ståhl

§ 1062. Val av sekreterare
Liselott Jezek

§ 1063. övriga ansvarsområden
Kassör Kent Bäckrud och revisor Ulf Thörn, utanför styrelsen
Medlemsregister: Mats Andersson och Beth Lindecrantz
Hemsidan: Mats Andersson
Läger 2023: Liselott Jezek
Fonder Tobias Norrbom och Beth Lindecrantz

§ 1064.beslut om rätt att teckna firma
Sturge-Weber föreningen Sverige
Västra Bergsgatan 4
57335 TRANÅS
Organisationsnummer: 802452-7379
Föreningens Ordförande Joacim Ståhl 1980
Föreningens Kassör Kent Bäckrud 1964
Har rätt att teckna firma var för sig.

§ 1065. Tittarbehörighet till föreningskonto
Mats Andersson och Beth Lindecrantz

§ 1066. Kommande styrelsemöten
Messenger möte: 23 nov. 19.00
Halvårsmöte i Tranås 4-5 Mars. Bjuda in kassören.

§ 1067. Mötets avslutning
Mötet avslutas 20.55

Vid protokollet
Beth Lindecrantz

Justerats av
Beth Lindecrantz Liselott Jezek

Both comments and pings are currently closed.