Extra årsmöte 5 oktober 2022

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Extrainsatt årsmöte

5 oktober 2022

via Messenger

 

§ 1. Mötet öppnande
Ordförande öppnar mötet Klockan 20.16

§ 2. Närvarande:
Joacim Ståhl, Beth Lindecrantz
Ej närvarande: Mats Andersson
Inbjuden till möte: Liselott Jezek och John-Olof Ståhl

§ 3. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkänd

§ 4. Val av protokoll justerar:
Beth Lindecrantz och Liselott Jezek

§ 5. Årsmöte 2022 Stadgarna
Nummer 14. Röstades för oförändrad.
Det står i stadgarna § 5 Vid årsmöte väljs styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledarmöten.
Nummer 16. En suppleant Beth Lindecrantzvaldes omval. Mats Andersson har ett år kvar.
Två ordinarie: verkans blev inte inskrivet t i årsmötets protokoll

§ 6. Val av två ordinarie ledarmöten för två år:
Förslag John-Olof Ståhl och Liselott Jezek.
Förslagen godkändes.

§ 7. Övrigt:
En styrelse på tre personer kallas styrgrupp och det innebär att föreningen inte kan driva samma verksamhet gentemot medlemmarna. Därför detta extra möte då stadgarna inte justerades.
Kassör Kent Bäckrud och revisor Ulf Thörn, utanför styrelsen

§ 8. Avslutning av mötet:
Ordförande avslutade mötet 20.20

Vid protokollet Beth Lindecrantz

Justerare
Beth Lindecrantz Liselott Jezek

Both comments and pings are currently closed.