Konstituerande möte 29 juli 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande §1050-1057

29 juli 2022

Saxnäs camping, Öland

 

§ 1050. Mötets öppnande
Ordföranden Joacim Ståhl öppnar mötet 15:20

§ 1051. Närvarande
Joacim Ståhl, Mats Andersson, Beth Lindecrantz

§ 1052. Val av protokolljusterare
Joacim Ståhl, Mats Andersson

§ 1053. Val av ansvarsområden i styrelsen
Viceordförande: Mats Andersson
Sekreterare: Beth Lindecrantz
Hemsidan: Mats Andersson
Medlemsregister: Mats Andersson, Beth Lindecrantz

§ 1054 Beslut om rätt att teckna firma:
Föreningens ordförande, Joacim Ståhl, är firmatecknare.

§ 1055. Beslut om tittarbehörighet:
Mats Andersson, Beth Lindecrantz

§ 1056. Kommande styrelsemöten
Telefonmöte 2022-11-24 kl. 19:00
Halvårsmöte 2023-03-01
Telefonmöte 2023-05-10 kl. 19:00

Det sista styrelsemötet före lägret bestäms senare
Årsmöte 2023 se ovan.

§ 1057. Mötets avslutning klockan 16.00

Protokollförare: Beth Lindecrantz

Protokolljusterare: Joacim Ståhl och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.