Årsmöte 28 juli 2022

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Årsmöte 2022

27 juli 2022

Saxnäs camping, Öland

 

1. Ordförande öppnar årsmötet Klockan 16.20
,–++
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning: Ja

3. Fastställande av röstlängd: 18

4. Val av årsmötesfunktionärer
Ordförande: Carola
Mötessekreterare: Mikael
2 st protokolljusterare: Liselott, Iren
2 st rösträknare: Beth, Mikael

5. Fastställande av dagordning: Ja

6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 presenteras: Godkänns

7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021: Gick genom och godkändes.

8. Behandling av revisionsberättelse för 2021: Gick genom och godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen: Ja

10. Behandling av inkomna motioner: Finns Inga.

11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår, 2023: Oförändrade.

12. Beslut om ersättningar för följande kalenderår, 2023: Oförändrade.

13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår, 2023: Carola Sandfridsson redogör budget och verksamhetsplan och det godkändes enhetligt.

14. Stadgarna:
Oförändrat.

15. Val av föreningsordförande: Joacim Ståhl.

16. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter: Suppleant Beth Lindecrantz

17. Val av revisor och suppleant, Kassör: Revisor-Ulf Törn, Kassör- Kent Backerud,

18. Val av kontaktpersoner: Jacob Fichtelius

19. Val av projektansvariga sommarläger 2023: Rosanna Ackeräng

20. Val av fondansvariga: Tobias Norrbom, Beth Lindecrantz

21. Val av valberedning: Vakant

22. Beslut om upplösning av föreningen: Nej.

23. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte: Senareläggs

24. Förslag på ny föreningslogga: Ny logga ej klart förslag.

25. Sommarläger 2023: Förslag: Rosanna återkommer.

26. Övriga frågor: Finns inga.

27. Avslutning av årsmötet: Klockan 17.00

Justerare: Liselott Jezek och Iren Nordström

Both comments and pings are currently closed.