Styrelsemöte 27 juli 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §1038-1049

27 juli 2022

Saxnäs camping, Öland

 

§ 1038. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 18.20

§ 1039. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Beth Lindecrantz och Mats Andersson.

§ 1040. Dagordning
Dagordningen godkänns enhetligt.

§ 1041. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 1042. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom. Mats önskar en tydligare rutin på vem som ger gåvor för att kunna registrera det på hemsidan. Annars inga kommentarer.

§ 1043. Föreningens ekonomi
Ekonomin är oförändrad.

§ 1044. Sommarläger 2022
Beth presenterar ändrade tider och plats. Det är två avbokningar p.g.a. sjukdom.

§ 1045. Aktiviteter sommarlägret

§ 1046. Nya styrelsemedlemmar-
I dagsläget har vi inte kassör och ordförande.

§ 1047. Årsmöte
Styrelsen gick genom paragraferna.

§ 1048. Övriga frågor

§ 1049. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2022-07-28 klockan 19.29

Vid protokollet: Beth Lindecrantz

Protokolljusterare: Carola Sandfridsson och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.