Styrelsemöte 1 juli 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §1020-1037

1 juli 2022

via Teams

 

§ 1020. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 09:00

§ 1021. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe.

§ 1022. Vid protokollet
Franziska Grafe.

§ 1023. Dagordning
Dagordningen godkänns enhetligt.

§ 1024. Val av protokolljusterare
Beth Lindecrantz och Carola Sandfridsson.

§ 1025. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom. Inga kommentarer.

§ 1026. Föreningens ekonomi
Ekonomin är oförändrad.

§ 1027. Resultat- och balansrapport 2021
Resultat- och balansräkning gås igenom och godkänns enhetligt.

§ 1028. Budget 2023
Carola presenterar budget för 2023. Förslaget godkänns enhetligt.

§ 1029. Återbetalning/ansökningar fonder
Vi har fortsatt försökt få återkoppling från Margaretas minnesfond men har inte kunnat betala tillbaka fondmedel vi fick beviljat för sommarläger 2021 som blev inställt, men inte fått återkoppling. Viktoriafonden har vi fått avslag på.

§ 1030. Sommarläger 2022
Beth presenterar ett budgetförslag för sommarlägrets aktiviteter. Jakob och Beth presenterar projektet ”sällsynt mitt i livet” på lägret.

§ 1031. Jubileumsaktiviteter
Jubileumsmiddag på Saxtugget lördag kl 18. Beth tar kontakt med Ottenby om guidade turer på lördagen. Samtalsgrupper ersätts med ett diskussionsunderlag i form av frågor.

§ 1032. Nya styrelsemedlemmar
Ingen intresseanmälan gällande styrelsearbete har inkommit. Efter årsmötet kommer föreningen bli ”vilande” för att hitta en ny styrelse. Om det inte lyckas kommer föreningen upplösas.

§ 1033. Gåvor för publicering
Jonas Brewitz och Beth Lindecrantz har gett gåvor

§ 1034. Nya loggan
Loggan jobbas det vidare med efter sårsmötet

§ 1035. Inkomna motioner
Jakob lyfter frågan om alla resor som görs för representation av föreningen bör bekostas av föreningen. Styrelsen svarar att resor för representation bekostas av föreningen, men resorna måste stämmas av med styrelsen innan och en rapport om aktiviteten måste skrivas.

§ 1036. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Nästa möte är årsmötet 2022-07-28 kl. 16:00. Möjlighet att delta på årsmötet digitalt kommer ges.

§ 1037. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2022-07-01 kl. 10:40.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Beth Lindecrantz och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.