Styrelsemöte 4 april 2022

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §1003-1019

4 april 2022

via Teams

 

§ 1003. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20:15

§ 1004. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe.

§ 1005. Vid protokoll
Franziska Grafe.

§ 1006. Dagordning
Dagordningen godkänns enhetligt.

§ 1007. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 1008. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom. Inga kommentarer.

§ 1009. Föreningens ekonomi
Ekonomin är oförändrad.

§ 1010. Återbetalning/ansökningar fonder
Vi har försökt få återkoppling från Margaretas minnesfond men har inte kunnat betala tillbaka fondmedel vi fick beviljat för sommarläger 2021 som blev inställd, men inte fått återkoppling. Vi kontaktar dem igen via mail. Beth har skickat in ansökan till Viktoriafonden

§ 1011. Sommarläger 2022
En stuga avbokades. Det diskuterade om en trollkarl som underhållning under styrelsemötet ryms i budgeten. Logistiken kring trollkarlen är svår, samt att det inte passar alla barn. Vi tittar på andra alternativ till aktiviteter. Franziska och Carola stämmer av och köper lite pysselmaterial.

§ 1012. Jubileumsaktiviteter
Fågel- och sälskådning på Otterby i södra Öland diskuterades som en möjlig aktivitet. Jakob kollar upp pris, aktiviteter osv på det stället. Blommor kan skickas till medlemmarna. Presentkorg för 200kr för varje familj fixar styrelsen på plats. Carola skriver ett litet välkomstbrev och program med jubileumsaktiviteter såsom organiserade middagar. Grillning och middagar tar Beth ansvar för att boka och organisera.

§ 1013. Nya styrelsemedlemmar
Inga intresseanmälan gällande styrelsearbetet har inkommit via Facebook-appellen. Beth har tagit kontakt med några möjliga kandidater men inte fått napp heller. Vi försöker kontakta fler kandidater men om vi inte får några frivilliga så får föreningen upplösas.

§ 1014. Gåvor till publicering
150 kr ska läggas upp som gåva av en medlem i föreningen.

§ 1015. Nya loggan
Karolina jobbar vidare med den. Inget nytt att rapportera.

§ 1016. Medlemsavgifter
Beth har jagat dem som inte betalt. Många betalade in nyligen, några få har tagits bort ur medlemsregistret. Medlemsregistret är uppdaterat, föreningen har 118 medlemmar.

§ 1017. Digital signering
Mats har kollat upp ett alternativ för digital signering via bank-id på elektronisksignering.se. Kassören har också godkänt verktyget. Vi provar digital signering med detta protokoll.

§ 1018. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Nästa möte är 2022-05-30.

§ 1019. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-04-04 kl 21:40

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Mats Andersson och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.