Styrelsemöte 6 december 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §864-879

Styrelsemöte 6 december 2021

via Teams

 

§ 864. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:00

§ 865. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe.

§ 866. Vid protokoll
Franziska Grafe.

§ 867. Dagordning
Dagordningen godkänns enhetligt.

§ 868. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 869. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom, inga kommentarer.

§ 870. Ekonomi
Oförändrad ekonomi, föreningsstöd betalades ut.

§ 871. Arbetsgång i styrelsen
Postgången måste skötas bättre. Kommande konstituerande möten måste ske fysiska för att skriva på alla dokument.

§ 872. Fonder
Franziska kollar hur återbetalningen till Margaretas minnesfonden ska gå till.
Vi väntar med att söka Viktoriafonden.

§ 873. Julbrevet
Ordförande jobbar på ett förslag på julbrev och skickar det till styrelsen inom kort. Julbrevet skickas i första hand via mail och via post till de som inte har angett mailadress.

§ 874. Sommarlägret
Beth redovisar bokningarna och planeringen för sommarlägret. En djupare genomgång ges på halvårsmötet.

§ 875. Ny föreningslogga
Arbetet pågår och redovisas på halvårsmötet.

§ 876. Halvårsmöte
Ordförande bokar rum för 2022-02-25 – 2022-02-27. Styrelsemötet äger rum 2022-02-26 kl 09:30 i Skövde.

§ 877. Rapport från sällsynta diagnoser
Jakob rapporterar från vuxenskolans projekt för organisationen Sällsynta diagnoser ”Sällsynt mitt i livet”. Projektet har pågått digitalt under hösten via Zoom. Olika teman som utanförskap, psykisk ohälsa, relationer till föräldrar och syskon, sjukvård, försäkringskasseärenden har diskuterats. Eventuellt kan Jakob presentera det arbetet på sommarlägret i intervjuformat.

§ 878. Övriga frågor
Mail som skickats till tidigare styrelsemedlemmars inaktiva mailkonton har Mats hittills tagit hand om och förmedlat vidare till styrelsemedlemmarna för att frågor som de jobbade med inte skulle tappas bort. I framtiden svarar Mats med ”mailadressen är inte aktiv längre, vänligen kontakta styrelsen@sturge-weber.se”.

Websidan fungerar med bilder igen.

§ 879. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-09-11 kl 21:00.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Mats Andersson och Carola Sandfridsson

Bilaga: förslag till ny logotyp

Förslag till ny logo

Both comments and pings are currently closed.