Konstituerande styrelsemöte 11 september 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande styrelsemöte §852-863

11 september 2021

via Teams

 

§ 852. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:05

§ 853. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Beth Lindecrantz och Franziska Grafe.

§ 854. Vid protokoll
Franziska Grafe.

§ 855. Dagordning
Övriga frågor: Styrelseprotokoll sändlista

§ 856. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 857. Val av ansvarsuppgifter i styrelsen
Vice ordförande: Beth Lindecrantz
Sekreterare: Franziska Grafe
Ansvarig hemsida: Mats Andersson
Ansvarig medlemsregistret: Beth Lindecrantz
Kontaktperson mot Sällsynta Diagnoser: Jakob Fichtelius
Gratulationskort: Beth och Lotta Lindecrantz

§ 858. Beslut om rätt att teckna firma
Föreningens ordförande, Carola Sandfridsson, är firmatecknare.
Kontobehörigheter behöver uppdateras så att ansvarig för medlemsregistret får läsbehörigheter
Ordförande och Kassör har fulla rättigheter till kontot. Beth Lindecrantz och Mats Andersson har får läsbehörigheter.

§ 859. Kommande styrelsemöten under året
Styrelsemöte: Måndag 2021-12-06 kl 20:00 via Teams.
Halvårsmöte: Skövde, 25-27 februari 2022, en övernattning som föreningen står för.
Styrelsemöte: Måndag 2022-04-04 kl 20 via Teams.
Styrelsemöte: Måndag 2022-05-30 kl 20 via Teams.
Styrelsemöte: Öland, 2021-07-27 kl 14.

§ 860. Årsmöte 2022
Årsmötet 2022 hålls vecka 30 i samband med årsmöte 2022-07-28 16:00, anslutningsmöjlighet för icke närvarande via Teams

§ 861. Uppdatering av föreningslogga
Styrelsen fortsätter arbetet med uppdateringen av loggan. Föreningsloggan är en stående punkt på dagordningen.

§ 862. Övriga frågor
Sändlista protokoll mm:
Protokoll som hela styrelsen ska underteckna skickas i följande ordning: Franziska Grafe skickar till Jakob Fichtelius, som skickar till Beth Lindecrantz, som skickar till Mats Andersson, som i sin tur skickar till ordförande, Carola Sandfridsson.

§ 863. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-09-11 kl 15:25.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Mats Andersson och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.