Årsmöte 2021

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Övrigt

Nu är det hög tid att anmäla sig om du inte gjort det ännu!
Mejl med inbjudan har gått ut till samtliga registrerade mejl-adresser. Har du inte fått någon inbjudan kanske fel adress är registrerad, kolla gärna med en mejl till någon i styrelsen.

Vid anmälan om deltagande kommer alla dokument som behövs att skickas till er mejl.

Nedan följer den inbjudan som gått ut via mejl, och dagordningen för mötet:

Kallelse till årsmöte
Med tanke på rådande situation har vi inte möjlighet att ha ett fysiskt årsmöte. Vi ställer inte in, men ställer om och kommer att ha mötet digitalt SÖNDAGEN DEN 5/9 kl 16:00.

Det ni behöver göra för att kunna delta på mötet är:
• Installera appen Microsoft Teams i god tid
– Appen finns både för telefon och dator och bifogat finner ni en guide för hur ni går till väga.

• Tacka ja till inbjudan till årsmötet
– De som har för avsikt att delta på årsmötet: skicka ett mail till mig, carola.sandfridsson@sturge-weber.se , senast söndagen den 29/8. Viktigt att meddela alla mötesdeltagare, även om man tillhör samma familj och sitter vid samma dator!
Den 29/8 kommer ni få en länk med inbjudan till årsmötet. Följ då instruktionerna i den bifogade guiden.

• Motioner som ni vill ta upp på årsmötet mailas i god tid till samma adress som ovan

• Anslut till mötet senast kl 16:50, dvs 10 min innan mötet öppnas. Behöver ni hjälp kan ni på mötesdagen ringa Karolina: 070-7924752 eller Franziska: 076-6967680

Behöver ni hjälp med att komma igång med Teams-appen, hör av er i god tid till franziska.grafe@sturge-weber.se eller karolina.bohm@sturge-weber.se

Välkommen till Årsmötet!

Dagordning för årsmöte 5 september 2021

1. Ordförande öppnar årsmötet
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsmötesfunktionärer
Ordförande:
Mötessekreterare:
2 st protokolljusterare:
2 st rösträknare:

5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 presenteras
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020
8. Behandling av revisionsberättelse för 2020
9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
10. Behandling av inkomna motioner
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår, 2022
12. Beslut om ersättningar för följande kalenderår, 2022
13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår, 2022
14. Stadgarna
15. Val av föreningsordförande
16. Val av övriga föreningsstyrelseledamöter
17. Val av revisor och suppleant
18. Val av kontaktpersoner
19. Val av projektansvariga sommarläger 2022
20. Val av fondansvariga
21. Val av valberedning
22. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
23. Förslag på ny föreningslogga
24. Sommarläger 2022
25. Övriga frågor
26. Avslutning av årsmötet

Något som är oklart? Skicka en mejl till någon i styrelsen, t.ex. mig! mats.andersson@sturge-weber.se

Both comments and pings are currently closed.