Styrelsemöte 31 augusti 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §837-851

31 augusti 2021

via Teams

 

§ 837. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 20.05.

§ 838. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 839. Närvarande
Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson.

§ 840. Vid protokoll
Karolina Bohm.

§ 841. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Carola Sandfridsson.

§ 842. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom, inga kommentarer.

§ 843. Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt bra ut, vi har inte haft några stora utgifter sedan senaste mötet.

§ 844. Webbhotell och domännamn
Webbhotell och domännamnet har tidigare bekostats av Mats. Styrelsen beslutar idag att föreningen fortsättningsvis ska stå för dessa kostnader. I och med detta skrivs domännamnet över på föreningen med Mats som kontaktperson.

§ 845. Ny styrelsemedlem
Karolina Bohm kommer ej har möjlighet att fortsätta styrelsearbetet efter det kommande årsmötet. Styrelsen kommer vid årsmötet föreslå att Beth Lindecrantz (nuvarande valberedning) väljs in i styrelsen.

§ 846. Årsmötet
Kallelsen har skickats ut av Carola till föreningens medlemmar enligt stadgarna. Dagordningen för årsmötet gås igenom, inga kommentarer.

§ 847. Fonder
Vi har nu fått besked från samtliga fonder om huruvida vi kan behålla beviljade fondmedel för våra inställda läger till nästa års läger. Vi behöver betala tillbaka det beviljade bidraget från Kronprinsessan Margaretas fond. Carola diskuterar med fondansvarig Franziska under morgondagen kring hur återbetalningen ska ske. Fonden behöver sökas igen för nästa års läger.

§ 848. Sommarläger 2022
Beth gör ett fantastiskt arbete med förberedelserna inför nästa års sommarläger. I nuläget är 19 stugor bokade. Styrelsen fortsätter tillsammans med Beth att diskutera aktiviteter för lägret – gärna aktiviteter på plats på campingen, gemensam (och lite extra festlig med tanke på uppskjutet jubileum) middag och samtalsgrupper om intresse för detta finns.

§ 849. Logga och ny folder
Senaste förslaget på logga tillsammans med exempel på hur den ser ut på t-shirt, mugg samt pin har skickats ut till styrelsen idag. En kommentar är att bindestrecket mellan Sturge och Weber är alldeles för långt och behöver kortas av. Loggan läggs fram som ett förslag på årsmötet men pga få anmälda deltagare avvaktas omröstning till årsmötet under lägret 2022 då fler medlemmar är på plats och kan diskutera frågan. I samband med detta bör exempel på hur ett eventuellt kommande profilmaterial kan se ut finnas tryckt. Foldrarna gås igenom av styrelsen i lugn och ro framöver.

§ 850. Övriga frågor
-Protokoll. Det tar lång tid innan protokollen når Mats för uppladdning på hemsidan. Protokollen bör var skrivna och justerade inom 1 vecka efter ett styrelsemöte så att medlemmarna kan följa styrelsens arbete på ett adekvat sätt.

§ 851. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20.44.

Sekreterare: Karolina Bohm

Protokolljusterare: Mats Andersson och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.