Styrelsemöte 28 februari 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §776-785

28 februari 2021

via Teams

 

§ 776. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 18.03.

§ 777. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 778. Närvarande
Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe och Carola Sandfridsson.

§ 779. Vid protokoll
Karolina Bohm.

§ 780. Val av protokolljusterare
Franziska Grafe och Carola Sandfridsson.

§ 781. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom, inga kommentarer.

§ 782. Sommarlägret 2021.
Med tanke på det osäkra läget kring pandemin med tendens till ökad spridning och försenade vaccinationer samt att campingen behöver ha besked om lägret kommer hållas eller ej inom de närmaste dagarna tas beslutet att ställa in årets sommarläger. Detta för att vi inte ska bli tvungna att betala för stugorna utan möjlighet att få tillbaka pengarna om lägret ej går att genomföra.

Carola tar kontakt med vår kassör för att efterhöra vilka uppgifter han behöver för att kunna återbetala de lägeravgifter de anmälda deltagarna redan betalat in samt meddelar lägeransvarig Beth Lindecrantz att detta beslut tagits. Hon skickar snarast ut information till deltagarna angående att lägret är inställt samt information kring återbetalning.

Franziska fortsätter arbetet med att efterhöra vilka fondmedel vi kan behålla till nästa år och vilka vi behöver betala tillbaka till följd av att lägret blev inställt.

Beth tillfrågas om hon kan tänka sig att vara lägeransvarig för sommarlägret 2022.

§ 783. Halvårsmöte
På grund av rådande restriktioner med anledning av Covid-19 beslutas att halvårsmötet genomförs digitalt lördagen 6 mars kl 9.30-17.00.

§ 784. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 785. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19.07.

Sekreterare: Karolina Bohm

Protokolljusterare: Franziska Grafe och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.