Styrelsemöte 1 februari 2021

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §762-775

1 februari 2021

via Teams

 

§ 762. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:37

§ 763. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 764. Närvarande
Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe.

§ 765. Vid protokoll
Franziska Grafe

§ 766. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm, Carola Sandfridsson

§ 767. Föregående protokoll
Inga anmärkningar angående föregående protokoll.

§ 768. Ekonomi
Inga större inkomster eller utgifter. Medlemsavgifter för 2021 betalas in, sista datumet 2021-01-31, en påminnelse har gått ut till dem som inte betalat. Ytterligare en påminnelse skickas ut av ordförande.

§ 769. Föreningsloggan
Medlemmar har haft möjlighet att komma med synpunkter. Feedbacken är blandad. Beslut fattas på årsmötet med omröstning. Vid halvårsmötet jobbar styrelsen fram ett förslag för hur övergången till den nya loggan kan utformas.

§ 770. Uppdatera FB-inlägg
Jakob presenterar förslag som Jesper, Karolina och Jakob har diskuterat. Bland annat skapas en kalender för att veta när och vilken information ska läggas ut på Facebook-sidan.

§ 771. Sommarläger 2021
Saxnäs Camping ger oss möjlighet till avbokning till och med 2021-03-01. Fondansvariga kontaktar fonderna med frågan om lägret kan skjutas upp ytterligare ett år på grund av pandemin eller om det kan flyttas till annan plats. Inbjudan till sommarlägret skickas ut. I den skrivs ett tillägg om att detta är en plan men att slutgiltigt beslut om lägret fattas av styrelsen 2021-02-28 och återkopplas då till medlemmar. Betalda lägeravgifter fram tills dess återbetalas. Styrelsemöte planeras till söndag 2021-02-28 kl 18 via Teams. Franziska kollar med olika campingar i första hand på Öland.

§ 772. Halvårsmöte
Beslut om halvårsmötets utformning (digitalt eller i Skövde) skjuts upp till styrelsemötet 2021-02-28 på grund av pandemin.

§ 773. Kontaktperson ögonspecialist på hemsida
Jakob Fichtelius kollar med sin ögonklinik, om det inte ger något tar Carola Sandfridsson kontakt med ögonläkaren som är kontaktperson på socialstyrelsens hemsida för Sturge-Weber

§ 774. Övriga frågor
På socialstyrelsens hemsida måste föreningens kontaktperson uppdateras med Carola Sandfridssons kontaktuppgifter. Jakob Fichtelius och Jesper Bohm kontaktar socialstyrelsen angående det.

§ 775. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2021-02-01 kl 21:31.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.