Styrelsemöte 7 december 2020

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §747-761

7 december 2020

via Teams

 

§ 747. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:05

§ 748. Närvarande
Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe

§ 749. Vid protokoll
Franziska Grafe

§ 750. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm, Carola Sandfridsson

§ 751. Föregående protokoll
Inga anmärkningar angående föregående protokoll.

§ 752. Ekonomi
Inga större inkomster eller utgifter.

§ 753. Föreningsloggan
Uppdaterat med starkare kontrast. Förslag presenteras i julbrevet, beslut kommer fattas under våren.

§ 754.Nya folder/uppdatera FB-inlägg
Foldern uppdateras under 2021.

§ 755. Kontaktpersoner på hemsidan
Läkaren som varit kontaktperson för ögon har gått i pension och vill inte vara kontaktperson längre.

§ 756. Julbrev
Medlemmar uppmuntras till att ge åsikter om den nya loggan. Karolina presenterar förslag på julbrev. Följande information ska tilläggas i julbrevet:
– Information om anmälan till sommarläger.
– Information om att styrelsen jobbar intensivt med att få till ett sommarläger om situationen tillåter.
– Information om att halvårsmötet kanske blir digitalt.

§ 757. Sommarläger 2021
Campingen efterfrågar en bindande bokning på reservationen. Som läget är just nu kan vi inte garantera att vi kan hålla lägret. Styrelsen kan inte ta det beslutet förrän februari-mars 2021. Ordförande kontaktar lägeransvarig att kolla upp andra alternativ till boende på Öland som tillåter avbokning i mars.


§ 758. Reseersättning konstituerande möte
Reseersätning ska skickas in innan årsskiftet för bokföringen skull. Kan mailas.

§ 759. Halvårsmöte
Planerat till 5-7 mars i Skövde. Avvaktar med bokning på grund av rådande situation.

§ 760. Övriga frågor
Jakob Fichtelius tillsammans med Jesper Bohm jobbar med att hålla informationskanaler levande genom att uppmärksamma viktiga dagar under året som Sällsynta dagen mfl.

Extra styrelsemöte 2021-02-01 kl 20:30 via Teams för att stämma av kring lägret.

Karolina presenterar nytt förslag till medlemsavgift-blanketten som följer med julbrevet.

Ordförande kontaktar Mats Andersson angående ansvar för medlemsregister, FB och hemsidan. Karolina behöver få tillgång till medlemsregistret och tittabehörighet till kontot för att kunna ta hand om medlemsregistret.

§ 761. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-12-07 kl 21:10.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.