Styrelsemöte 14 maj 2020

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Extrainsatt styrelsemöte §705-717

14 maj 2020

via Discord

 

§ 705. Mötets öppnande
Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10.

§ 706. Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe.

§ 707. Vid protokoll
Franziska Grafe.

§ 708. Dagordning
Dagordningen godkänd.

§ 709. Val av protokolljusterare
Karolina Bohm och Carola Sandfridsson.

§ 710. Föregående protokoll
Inget att rapportera från föregående protokoll.

§ 711. Ekonomi
Få utgifter, inkomster ser bra ut. Överskottet överförs till lägret 2021 enligt §712. Fonder.

§ 712. Fonder
Fonderna som beviljats har kontaktats angående att lägret är flyttat till 2021 på grund av rådande Covid-19 situation. Svar från två fonder inväntas fortfarande (Sunnerdahl och Linnea och Josef Carlssons stiftelse). De flesta är okej att skjuta till lägret 2021. Åhlens stiftelsen godkänner bidraget endast för aktiviteter genomförda 2020 och rekvireras inte ut i år av den anledningen.

§ 713. Återbetalning sommarläger 2020
Återbetalningsbrev skickas ut till de som har betalat in för lägret och skickas till kassör eller hemsida-ansvarig om man vill efterskänka sin lägeravgift, eftersom den informationen ska läggas upp på hemsidan.

§ 714. Verksamhetsberättelsen 2019
Styrelsen godkänner ordförandes förslag på verksamhetsberättelsen.

§ 715. Budget 2021
Förslag till budget godkänns av styrelsen och lämnas till kassör och revisor för granskning.


§ 716. Årsmöte 2020
Årsmötet måste hållas under hösten för att få verksamhetsberättelsen och budgeten godkänd och för att få föreningsbidraget. Årsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams söndagen 2020-09-06 kl 17. Kallelse skickas ut i vanlig ordning. Styrelsemötet hålls tisdagen 2020-06-23 kl 20 via Microsoft Teams.

§ 717. Sommarläger 2021
Sommarlägret är preliminärbokat vecka 28 alternativt vecka 30 2021. Lägret planeras till vecka 30 2021. Brev och mail om att nästa läger planeras till vecka 30 skickas ut till alla medlemmar i samband med kallelse till årsmötet. Informationen läggs även upp på hemsidan och Facebook.

§ 715. Kassör och revisor
Jonas Brewitz (utanför föreningen) börjar som kassör från och med årsmötet för ett arvode på 1500kr per år. Johan Johansson (utanför föreningen) ny revisor. Ny kassör och revisor bjuds in på årsmötet och styrelsemötet.

§ 716. Övriga frågor
Förslag att skicka gåvobevis för gåvor till föreningen. Karolina kollar upp det.

Det är eventuellt dags att uppdatera profilmaterial tex med uppdaterad logotyp när nytt profilmaterial ska köpas in. Karolina kollar upp det. Carola håller i födelsedagshälsningar från vecka 28 till och med årsmötet 2020-09-06.

§ 717. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 2020-05-14 kl 21:09.

Sekreterare: Franziska Grafe

Protokolljusterare: Karolina Bohm och Carola Sandfridsson

Both comments and pings are currently closed.