Konstituerande möte 13 juli 2019

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

13 juli 2019

First Camp Umeå

 

§1 Mötets öppnande
Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 13:23

§2 Närvarande
Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Karolina Bohm, Franziska Grafe och Beth Lindecrantz

§3 Val av protokolljusterare
Franziska Grafe och Karolina Bohm

§4 Val av vice ordförande
Karolina Bohm

§5 Val av sekreterare
Franziska Grafe

§6 Val av kassör
Kent Bäckrud (utanför styrelsen)

§7 Beslut om rätt att teckna firma
Sturge Weber föreningen Sverige
Monicavägen 12
21363 Malmö
Organisationsnummer: 802452-7379

Föreningens ordförande Carola Sandfridsson 19740326 och föreningens kassör Kent Bäckrud 19640104
har rätt att teckna firma var för sig.

§8 Kommande styrelsemöten
Telefonmöte: onsdag 2019-10-16 klockan 20:00
Styrelsemöte, halvårsmöte: 2020-02-28 – 2020-03-01 i Skövde
Telefonmöte, onsdag 2020-05-13 kl 20:00
Styrelsemöte, 2020-07-08 i anslutning till sommarläger

Årsmöte vecka 28 i samband med sommarläger. Styrelsen återkommer med plats för årsmötet och sommarlägret.

§9 Mötets avslutning
Mötet avslutas kl 13:52

Justerat av Franziska Grafe och Karolina Bohm

Both comments and pings are currently closed.