Styrelsemöte 13 maj 2019

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sws-150x150.jpg

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §616-630

13 maj 2019 via Skype

§ 616. Mötets öppnande

Tillf. ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 18.30

§ 617. Närvarande

Beth Lindecrantz, Jacob Fichtelius, Katarina Jädergård, Mats Andersson, Ingela Videbäcken.

§ 618. Dagordning

Dagordningen godkänd

§ 619. Val av protokolljusterare

Ingela Videbäcken och Mats Andersson

§ 620.  Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänt

§ 621.  Projekt och aktiviteter.

Sommarlägret 2019. Genomgång av boendet för de olika familjerna, Beth har korrigerat stugbeläggningen.
Beth behöver åka via Jakob i Sandviken för att hämta föreningens varor. Styrelsen har därför beslutat att betala övernattning för fam. Lindecrantz.

Sommarlägret 2020. Gotland slopas som alternativ då det är för dyrt under högsäsong och campingar öppnar inte förrän i juni. Ingela och Beth kollar plats på västkusten eller i Skåne. Vi behåller lägertiden till v. 28

§ 622.  Hemsidan

Inbjudan till Årsmötet ska läggas upp på hemsidan.

§ 623.  Facebook

Vi har 158 st medlemmar. Enkät har lagts ut om påverkansarbetet inom vården för spetspatienter. Enkäten kan besvaras av alla.

§ 624.  Föreningens ekonomi

Beth rapporterar om det aktuella läget.

§ 625.  Medlemsregistret

53 st medlemsavgifter saknas och påminnelser ska skicka ut.

§ 626.  Fonder

Vi har fått medel från tre fonder.

§ 627.  Rapporter

Beth var på Sällsyntas årsmöte som var mycket trevligt och en ny ordförande valdes, Maria Montefusco. Läs gärna mer på Sällsyntas hemsida http://www.sallsyntadiagnoser.se

§ 628.  Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna

§ 629.  Övrigt

  1. Valberedningen Ulf Törn och Sara Hügard är kontaktade för att förbereda ny styrelse. Förslag att styrelsen ska bestå av tre st ordinarie och en suppleant. Medlemmar välkomnas att ta enskilda uppdrag utanför styrelsen
  2. Nuvarande ordförande har med omedelbar verkan avsagt sig posten och Beth Lindecrantz har  tillfälligt tagit över ordförandeskapet fram till årsmötet.
  3. Påminnelse om årsmötet 2019-07-13 ska skickas ut.

§ 630.  Avslutning

Beth avslutar mötet 19.10

Protokollförare Ingela Videbäcken

Justerat av Mats Andersson och Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.