Styrelsemöte 26 november 2018

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §585-599

26 november 2018

Skypemöte

 

§ 585. Mötets öppnande
Ordförande Liselott Jezek öppnar mötet kl 18.12

§ 586. Närvarande
Liselott Jezek, Franziska Grafe, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Ingela Videbäcken, Beth Lindecrantz.
Frånvarande Katarina Jädergård.

§ 587. Dagordning
Dagordning godkänd

§ 588. Val av protokolljusterare
Franziska Grafe och Ingela Videbäcken

§ 589. Föregående protokoll
1. Ny ordförande Liselott Jezek, undersöker kontakt med bank och bekräftar till styrelsen när behörigheter är klara
2. Beth Lindecrantz är introducerad som ny Kassör och sköter bokföringen i Visma, det program som köpts in till föreningen.
3. Ny beställning av postgiroblanketter med logga är gjord, de kommer att skickas med Julbrevet.

§ 590. Projekt och aktiviteter
1. Sommarlägret 2019. Stugor och lokal Nydala camping preliminärbokade, KFUM finns nära med lägergård och lägerlokal för ev. bokning för årsmöte eller annan samling. Planering och finjustering pågår. Vi beslöt att ha samtalsgrupper utan externa ledare. Beth och Franziska kommer att hålla i varsin grupp.
2. Kommande seminarier, möten och händelser inom Sällsynta Diagnoser, Jakob undersöker och återkommer med information vid nästa möte.

§ 591. Hemsidan
Bilder på ordförande och två medlemmar ska uppdateras.

§ 592. Facebook
Mats informerar att alla i styrelsen har admin.rättigheter

§ 593. Föreningens ekonomi
Beth redovisar ekonomin i dagsläget

§ 594. Ågrenska
Bekräftas att det blir ett familj- och vuxenläger. Alla som ansökt har fått plats. Ersättning söks från respektive landsting.

§ 595. Fonder
Vi har fått utdelning på en fond. Fler fonder söks allteftersom ansökningstider infaller.

§ 596. Rapporter
Inga rapporter inkomna

§ 597. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser inkomna

§ 598. Övrigt
1. Handikappersättning som kommer att heta Merkostnadsersättning fr o m 2019-01-01. Kommer tas upp i diskussionsgrupp på sommarlägret då det kan vara av allmänt intresse, vad som gäller och hur man kan ansöka. Möjlighet att bjuda in informatörer från Försäkringskassan undersöks.
2. Som tack för hjälp med Visma och bokföring, har beslut tagits att Kent Backlund blir hedersmedlem året ut och för 2019.
3. Hur är ansvarsområden uppdelade:
Liselott Jezek ordförande och ansvarig för födelsedagshälsningar.
Jakob Fichtelius, suppleant och ansvarig för bevakning av seminarier, möten och händelser.
Mats Andersson, hemsideansvarig och ansvarig för medlemsregistret
Beth Lindecrantz, kassör och mentor
Katarina Jädergård, Facebookansvarig
Franziska Grafe, fondansvarig och ansvarig för julbrev
Ingela Videbäcken, sekreterare och fondansvarig
Karolina Bohm, fondansvarig, ej styrelsemedlem.

§ 599. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 19.35och påminner om nästa möte i Stockholm 15/2-19

Protokollförare:
Ingela Videbäcken

Justerat av

Franziska Grafe Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.