Brev från styrelsen

Posted by Mats Andersson in Föreningen | Övrigt

Hej alla medlemmar i Sturge Weber föreningen Sverige.

Under årsmötet 2018 röstades det in några nya i styrelsen, däribland en ny ordförande, Bertil Backlund.

Tyvärr har Bertil drabbats av sjukdom och kommer därför inte att kunna axla rollen som ordförande.

I samband med det konstituerande mötet, efter årsmötet, röstades Henrik Jezek till viceordförande. I och med detta blir Henrik Jezek därmed tillträdande ordförande för Sturge Weber föreningen Sverige.

Vi har haft ett ”lära-känna-möte” och styrelsemöte i Göteborg under den 14-16 september. Styrelsen har fördelat fler arbetsuppgifter och gått igenom hur vi tänker kring föreningen och dess framtid.

Vi har konstaterat att vi behöver fler personer som kan tänka sig att hjälpa till i arbetet för föreningen. Det kan vara små roller och sådant som ni tycker är roligt. Du behöver inte vara med i styrelsen för att hjälpa till med enstaka uppgifter.

Därför kommer här även en vädjan till medlemmarna i föreningen att hjälpa till i arbetet för oss alla. Skriv ett mail där du berättar vad du är bra på, till någon i styrelsen (adresser hittas på sturge-weber.se). Det behöver inte handla om någon specifik uppgift. Minsta lilla hjälper arbetet att föra föreningen framåt.

Tack på förhand,

Mvh styrelsen

Both comments and pings are currently closed.