Konstituerande möte 12 juli 2018

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

12 juli 2018

Moraparken Mora

 

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Bertil Backlund öppnar mötet 14.45

§ 2. Närvarande
Bertil Backlund, Katarina Jädergård, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Henrik Jezek, Ingela Videbäcken, Franzisca Grafe.

§ 3. Val av protokolljusterare
Franzisca Grafe

§ 4. Val av vice ordförande
Henrik Jezek

§ 5. Val av sekreterare
Ingela Videbäcken

§ 6. Val av kassör
Henrik Jezek

§ 7. Beslut om rätt att teckna firma
Sturge Weber föreningen Sverige
Hästskovägen 9
812 51 ÅSHAMMAR
Organisationsnummer: 802452-7379
Föreningens ordförande Bertil Backlund 741005
Föreningens viceordförande Henrik Jezek 840227
Föreningens kassör Henrik Jezek. Har rätt att teckna firma var för sig.

§ 8. Kommande styrelsemöten
Extra styrelsemöte med övernattning i Göteborg ev hotell Liseberg Heden 180907-180909
Telefonmöte 181022 kl 18.00 Styrelsemöte (halvårsmöte) Stockholm 190215-190217
Telefonmöte 190513 kl 18.00
Styrelsemöte 190710
Årsmöte 190711

§ 9. Mötets avslutning
Mötet avslutas 15.20

Vid protokollet
Ingela Videbäcken

Justerat av
Ingela Videbäcken och Franziska Grafe

Both comments and pings are currently closed.