Telefonmöte 21 maj 2018

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Telefonmöte, Skype §536-552

21 maj 2018

Skype

 

§ 536. Mötets öppnande

Vi öppnar mötet 18.05

§ 537. Närvarande

Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius

§ 538. Dagordning

Dagordning godkänd

§ 539. Val av protokolljusterare

Ingela och Katarina

§ 540. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänt

§ 541. Föreningens ekonomi

Bettan redovisar.

Ekonomin är god och pengar finns för planerade aktiviteter och inköp

Vi har haft intrång på vårt bankkonto. Detta är polisanmält och korrigerat.

§ 542. Medlemsregistret

Beth redovisar

154 medlemmar: Huvudmedlemmar 73, Familjer 81

39 utträden

§ 543. Hemsidan

Mats redovisar.

Allt läggs upp efterhand. Mats saknar bilder från förra lägret.

§ 544. Facebook

Katarina redovisar

157 medlemmar. Sidan löper på med inlägg och kommentarer

§ 545 Årsmöte

Beth redovisar

Ordförande inte klart. Epilepsiföreningen är tillfrågad, utan svar. Beth tittar på annan lösning.

3 nya medlemmar har tackat ja att ta över styrelseuppdrag.

Underhållning för barnen, kommer Karin Fichtelius att stå för.

Ågrenska informerar om sin verksamhet.

Lena Lövnord planerar komma men stannar enbart en dag.

§ 546. Sommarlägret

Antal stugor: 12 + 2 hotellrum där Sara Hügard och Jakob bor.

46 personer därav 7 vuxna och 7 barn med SW. Nya i år är Britt-Marie Kjellgren och Halvard Sandström, Franziska Grafe med familj, Anette Karlberg och hennes man samt Sara Hügard.

Tomteland; 25 vuxna och 16 barn har anmält sig till denna utflykt.

Gemensam middag på lördagen är alla anmälda till.

Samtalsgrupperna: 10 Föräldrar och 6 vuxna diagnosbärare.

§ 547. Fonder

Ingela redovisar. Vi har fått bidrag från fyra fonder.

§ 548. Inkomna rapporter

Rapport från Nätverk Väst finns upplagt på Facebookgruppen.

§ 549. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser inkomna.

§ 550. Övrigt

Bemötande mellan medlemmar.

Resekostnad läger.

PG blanketter. Ingela kontaktar AB Kontorsrutin, Erik Strömberg.

PDF fil till våra broschyrer Ett prov är skickat för kontroll och godkännande.

Beställa nya jackor? Henrik skickat förfrågan till alla diagnosbärare om intresse finns.

T-shirts med logga finns på lager. § 533

§ 551. Kommande styrelsemöte

Mora 2018-07-11 med start vid 15.00

§ 552. Avslutning

Mötet avslutas 19.10

Protokollförare
Justerat av

Ingela Videbäcken och Katarina Jädergård

————————————– ——————————————–

Both comments and pings are currently closed.