Styrelsemöte 24 februari 2018

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §519-535

24 februari 2018

Quality Hotel Galaxen Borlänge

 

§ 519. Mötet öppnas
Mötet öppnades 09:57

§ 520. Närvarande
Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström,
Ej närvarande: Katarina Jädergård, Ingela Videbäcken
Adjungerad §528-§529 Britt-Marie Kjellberg

§ 521. Dagordning
Dagordning godkänd

§ 522. Val av protokolljusterare
Beth och Mats

§ 523. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänt

§ 524. Föreningens ekonomi
● Beth redovisar per den 22/2 2018
Ekonomin är god, pengar finns för planerade aktiviteter

● Styrelsen får sina kostnader betalda på:
1. Sommarlägren: anmälningsavgiften och samma som övriga deltagare ex utflykt, gemensam middag, resekostnader, boende och städning,

2. Närvaro vid inbjudningar och tillställningar där vårt syndrom är med i programmet. (bekostas annars själv med semesterdagar, resa och anmälan).

Beslutades:
1: Beslut tas på årsmötet av medlemmarna.
2: Godkänt. Detta ska även gälla medlemmar som har intresse av liknande.

§ 525. Medlemsregistret
Beth presenterar antalet och nya medlemmar.
120 betalande medlemmar, 56 ännu ej betalda.
Nya medlemmar: 3 familjer, varav en vuxen diagnosbärare. En farmor till 1 barn med SW.

● Ej inbetalda medlemsavgifter

Beslutades att Beth skickar påminnelse en gång, därefter strykning ur registret

§ 526. Hemsidan

Uppdateras med senaste protokoll och information om Sällsyntas träff i höst/vinter.

Hemsidans bilder måste namnändras efter en uppdatering, möjligen korta avbrott medans detta sker.

§ 527. Facebook
● § 508 Vuxen grupp. Ny grupp skapad, diskussion angående inträde under Sturge Weber föreningens namn. Mats upprättar en klausul.

Beslöts att Jakob undersöker om gruppen finns kvar. Nytt beslut vid behov.

§ 528. Sommarlägret 2018
Britt-Marie Kjellgren redovisar.

● Program
Britt-Marie gick igenom programmet för sommarlägret

● Inbjudna till årsmöte.
1. Karin Fichtelius kommer gärna som Clownen Ottilia. Några vuxna måste också vara med då Ottilia kan leka och roa barnen, men inte vara barnvakt.

2. Ordförande i EP föreningen i Dalarna fått frågan att vara ordförande på årsmöte, inget svar ännu

● Kostnader
Beslöts att föreningen står för maten på lördagen

● Underhållning för barnen under samtalsgrupperna

● Ågrenska berättar vad de gör och hur de jobbar och med vilka grupper.

§ 529. Fonder
Britt-Marie Kjellgren redovisar sökta fonder samt planerade.

§ 530. Sällsynta Diagnoser
Beth redovisade

§ 531. Rapporter
● 17-18 oktober: Beth var hemma hos Katarina och gick genom olika arbeten hon kan göra som vice ordförande.

● 20-21 ordförandemöte i Stockholm där Katarina och Beth medverkade.

Skjuts till nästa styrelsemöte.

§ 532. Inkomna Skrivelser
● Jakob har inkommit med förslag/önskan om foldern i pdf-format. Jakob redovisar.
Beslutades att Beth lämnar uppdraget vidare till Vistaprint.

● Ågrenska inbjudan till vuxenvistelse och familjevistelse

● Ågrenskas inbjudan till två utbildningsdagar.
Beth och Ingela anmälda. Se även §524:2

§ 533. Övrigt
● T-skjortor på lager: Bettan redovisar
Beth beställer de storlekar som behövs.

● Beställa nya jackor:
Beslutades att beställa nya jackor från samma leverantör

§ 534. Kommande styrelsemöte
Skypemöte den 23 maj kl. 18:00

§ 535. Avslutning
Mötet avslutas 15:00

Protokollförare:
Mats Andersson

Justerat av

Beth Lindecrantz och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.