Konstituerande möte 13 juli 2017

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

13 juli 2017

Lysingsbadet Västervik

 

1. Mötets öppnande
Ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 15.12

2. Närvarande
Katarina Jädergård, Mats Andersson, Jakob Fichtelius. Lars Sandström, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken

3. Val av protokolljusterare
Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius

4. Val av vice ordförande
Katarina Jädergård

5. Val av sekreterare
Ingela Videbäcken

6. Val av kassör
Lena Lövnord är kassör utanför styrelsen

7. Beslut om rätt att teckna firma
Sturge Weber föreningen Sverige
Monicavägen 12
21363 Malmö
Organisationsnummer: 802452-7379

Föreningens ordförande Beth Lindecrantz 581029
Föreningens viceordförande Katarina Jädergård 880626
Föreningens kassör Lena Lövnord 590926
har rätt att teckna firma var för sig.

8.Kommande styrelsemöten
Telefonmöte 2017-11-09
Halvårsmöte 2018-02-23/25 i Borlänge
Telefonmöte 2018-05-23
Styrelsemöte 2018-07-11
Årsmöte 2018-07-12

9. Mötets avslutning
Mötet avslutas 15.45

 

Vid protokollet

Ingela Videbäcken

Justerat av Ingela Videbäcken och Jakob Fichtelius

Both comments and pings are currently closed.