Styrelsemöte 12 juli 2017

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §501-518

12 juli 2017

Lysingsbadet Västervik

 

§ 501. Mötets öppnande
Beth öppnar mötet 17.30

§ 502. Närvarande
Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ingela Videbäcken

§ 503. Dagordning
Dagordningen godkändes

§ 504. Val av protokolljusterare
Lars och Ingela

§ 505. Föregående protokoll
§ 497 Förslag på ändring angående grillkvällen, tas upp på årsmötet.

§ 506. Projekt och aktiviteter
• SOMMARLÄGRET 2017. Två familjer har avbokat pga. sjukdom. Tre nya barnfamiljer är med i år. Stugor: 11 st 5 vuxna och 7 barn med SW. Totalt 44 deltagare.
• PROGRAM: Utskickat till deltagarna.
• TIPSRUNDA borttaget. Gemensamt spel och umgänge i hyrd lokal ska diskuteras i gruppen.
• ÄNDRING: Avbokning av minibuss, då den ej behövs i år.
• ÅRSMÖTE: Genomgång av dagordningen. Ordförande för årsmötet är Katarina Jädergård.
Det finns underhållning till barnen på campingen, samt spel och ritsaker.
• UNIK försäkring ev inställt. Vi kommer dela ut broschyr och kontaktinfo istället.

§ 507. Hemsidan
Är uppdaterad

§ 508. Facebook
• Sluten grupp
• Vuxen grupp. Ny grupp skapad, diskussion angående inträde under Sturge Weber föreningens namn. Mats upprättar en klausul.

§ 509. Föreningens ekonomi
Ekonomin är god, pengar finns för planerade aktiviteter.

§ 510. Medlemsregister/Medlemmar
Betalande medlemmar 163. Därav 24 diagnosbärare 10 vuxna, 14 barn. Ej betalt 2017: 1 st medlem vuxen diagnosbärare. Alla som inte betalt avgiften före sista mars ska uteslutas, enligt regler från riksförbundet.

§ 511. Sällsynta Diagnoser, riksförbundet
Höstmöte i oktober, Beth kommer att åka. Finns plats för en person till.

§ 512. Fonder
Vi har fått utdelning på flera fonder som kommer täcka årets kostnader.

§ 513. Beslut om budget och Verksamhetsplan för verksamhetsår

Budget 2018
Intäkter
Gåvor 4000,-
Försäljning 2000,-
Medl.avg 17000,-
Stöd/stipendier 95000,-
118000,-
Kostnader
Bank 1000,-
Tel/porto/data 2000,-
Folder och förbrukn.mat. 6000,-
Inköpsvaror/material 1000,-
Resekostnader 18000,-
Läger 90000,-
118000,-

Verksamhetsplan 2018

• Att hålla hemsidan uppdaterad.
• Att uppdatera medlemsregistret.
• Sprida information om vår förening med hjälp av vår hemsida, Facebook och folder. Föreningen ska ge stöd till personer med Sturge Weber syndrom och dess anhöriga, samt att verka för deras intressefrågor.
• Bevaka konferenser och övriga aktiviteter, vilket kan vara till glädje för våra medlemmar och erbjuda aktiva medlemmar att delta, i första hand diagnosbärare och styrelsemedlemmar. För att främja deltagande betalar föreningen resekostnader för två personer per tillfälle; diagnosbärare och anhörig/talesman.
• Att söka fondmedel till vår verksamhet
• Jobba aktivt med att skaffa flera medlemmar
• Föreningen håller sammanträden enligt beslut eller efter kallelse av styrelsen
• Sprida information om sommarläger

§ 514. Rapporter
Inga rapporter inkomna

§ 515. Inkomna skrivelser
Förslag på läger nästa år inkommit från Britt-Marie-Marie Kjellgren, Lars och Halvard Sandström

§ 516. Övrigt
T-shirts ska köpas in och finnas på lager i stl upp tom XXL.
Vi beslöt att T-shirts ska delas ut gratis till diagnosbärare, både nya medlemmar och de som vuxit ur sina tidigare T-shirts.
När det är dags att köpa in nya jackor får Henrik Sandfridsson kolla upp att det finns med kardborreband.

§ 517. Kommande styrelsemöte
Tider och platser bestäms på konstituerande möte direkt efter årsmötet.

§ 518. Avslutning
Mötet avslutas 19.30

Protokollförare:
Ingela Videbäcken

Justerat av

Lars Sandström och Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.