Telefonmöte 16 maj 2017

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Telefonmöte, Skype §491-500

16 maj 2017

Skype

 

§ 491. Mötets öppnande
Mötet öppnas 18.05

§ 492. Närvarande
Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Ingela Videbäcken
Frånvarande: Lars Sandström, John-Olof Ståhl

§ 493. Val av protokoll justerare
Beslöts Ingela och Mats.

§ 494. Ekonomi
Beth redovisar

§ 495. Fonder
Ingela redovisar. Endast en fond som gett utdelning, men ekonomin är god.

§ 496. Årsmöte
• Ordförande för dagen. Beth bjuder in någon från epilepsiföreningen. Starttid kl 14.00
• Vi kommer att ha en representant från UNIK som berättar om försäkringar. Underhållning för barnen är planerad under den tiden, Jakob undersöker vem som kan hålla i detta.

§ 497. Sommarläger
• Det kommer 14 familjer, 32 vuxna och 20 barn. Vi hyr buss ev 13-15/7 eller 14-15/7 beroende på kostnad, Beth kollar.
• Kostnader läger: konferensrum, hyrbuss, parkering och boende.
• Egenkostnader: frukost, linne, buffé, lägeravgift.
• Aktiviteter: Astrid Lindgrens värld. Jakob har undersökt övriga utflykter, information kommer senare till alla. Beth ordnar tipsrunda. Jakob har förslag om samtalsgrupper och föredragshållare. Maila idéer och upplägg till Beth.
• Grillkväll, Beth handlar och de som vill ha specialmat handlar själva. En liten grupp ansvarar för grillningen.

§ 498. Inkomna rapporter
Inga rapporter inkomna

§ 499. Övrigt
Beth kollar med John-Olof hur det går med valberedningen.
Nästa möte blir styrelsemöte den 12 juli så snart alla kommit på plats. Tid meddelas senare.

§ 500. Avslutning
Mötet avslutas 18.55

Protokollförare Ingela Videbäcken
Justerat av Ingela Videbäcken och Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.