Halvårsmöte 18 februari 2017

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Halvårsmöte §474-490

18 februari 2017

Monicavägen Malmö

 

§ 474. Närvarande
Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius,
Ej närvarande Mats Andersson, Lena Lövnord, Lars Sandström.

§ 475. Mötets öppnande
Mötet öppnas 11.40

§ 476. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd

§ 477. Val av protokoll justerare
Beslöts Ingela och Bettan.

§ 478. Föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänt

§ 479. Projekt och aktiviteter
   1. Årsmöte den 13 juli. Beslöts att mötet startar 14.00
   2. Ordförande för dagen, Carina Davidsson i epilepsiföreningen, Kalmar län är tillfrågad. Har preliminärt tackat ja.
   3. John-Olof Ståhl är ansvarig för Valberedningen. Vi behöver komplettera styrelsen då Lena Lövnord avgår från styrelsen, men är    kvar som kassör. J-O kan lägga förfrågan på Facebook att vi behöver tillskott med 2 st styrelsemedlemmar.
   4. Sommarlägret 13 – 16 juli 2017 på Västerviks Camping.
Preliminärbokat 15 stugor med städning + möteslokal Bojen 13–15 juli. I nuläget är det 5 fam. + Jakob som har anmält sig.
Frukost 95: – /person, linnen 125:-/person, buffé lördag kväll, vuxen 225:-/ barn 110kr (upp till 12år) betalas själv.
Hyrbuss för 9 personer.
Utflykt Astrid Lindgrens värd.
Jakob tar fram förslag på sevärdheter i omgivningarna för de vuxna.
Förslag på lägret: Diskussion kring God man, ev inbjuda person från Överförmyndarenheten eller tingsrätten.
   5. SW dagen 1 nov.
2020 har vi 10 årsjubileum och styrelsen har förslag på att vi tillbringar helgen 1 nov på vårt Center i Göteborg + aktiviteter under lördagen bl a marsch från Götapatsen till Nordstan. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

§ 480. Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, ny layout ligger på is.
Auktionen avslutad, Bettan har köpt tavlan med högsta budet.
Jakob har förslag med text under bilderna, kollar detta med Mats.

§ 481. Facebook
1. Valberedningen ska tillfrågas om att lägga ut förfrågan om medverkan i styrelsen på Facebook
2. Jakob har förslag om ett Instagramkonto, vi avvaktar beslut när styrelsen fulltalig.
3. Det har kommit in bra inlägg och svar på Facebook, aktiviteten ökar -bra!

§ 482. Föreningens ekonomi
Bettan redovisar. Ekonomin är god

§ 483. Medlemsregistret
Bettan redovisar.
Föreningen har 168 medlemmar från 2016 och i dagsläget har vi 112 st (som betalat årsavg 2017) varav 54 är huvudmedlemmar och 58 är stödmedlemmar

§ 484. Fonder
Ingela redovisar, vi har hittills sökt fem fonder och fått avslag på en, för övriga har inte svarstiden gått ut. Kontroll med kassör angående ekonomisituationen/fonder.

§ 485. Sällsynta diagnoser
Bettan var med på Sällsyntas 18-årsdag i oktober 2016, paneldebatt med politiker och grupparbeten samt firande.
Jakob har deltagit i Sällsynt övergång, steg 2 för ungdomar 18-30 år. Vi hoppas att det kommer ett steg 3 och att Jakob kan vara med på det också. Diskussioner kring övergång från barn till vuxen rörande habilitering och vårdkontakter. App under utveckling för samlade kontakter med sjukvård och myndigheter.

§ 486. Rapporter
Inga rapporter inkomna

§ 487. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser inkomna

§ 488. Övrigt
Mail, mycket spam, Binero har inte så bra filter.
Lotta har förslag om inköp av en citybag, ryggsäck som vi kan sätta vår logga på. Vi cirkulerar förslaget och tar med till årsmötet. Se www.alltryck.se

§ 489. Kommande styrelsemöten
Skypemöte tisdag16 maj kl. 18.00

§ 490. Mötets avslutning
Mötet avslutas 16.40

Protokollförare Ingela Videbäcken

Justerat av Ordförande Beth Lindecrantz
 

Both comments and pings are currently closed.