Styrelsemöte 10 november 2016

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte §457-473

10 november 2016

Skype

 
§457. Mötets öppnande
Beth öppnar mötet 18.10

 
§458. Närvarande
Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Mats Andersson

Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord

 
§459. Dagordning
Dagordningen godkändes

 
§460. Val av protokolljusterare
Ingela och Mats

 
§461. Föregående protokoll
Korrigering av budgeten från styrelsemöte §449.  Nya underskrifter på halvårsmötet.

 
§462. Föreningens ekonomi
Beth redovisar då Lena fått förhinder

Uppdatering av uppgifter till banken av vår verksamhet.

Nya foldern är inköpt, 5000 st  pris 4338:-

 
§463. Medlemsregistret/Medlemmar
Bettan presenterar antalet
Medlemmar 162
Kvinnor 92
Män 70
Huvudmedlemmar 77
Familjemedlemmar 85

Vi har fått en ny familj till föreningen under året.

 
§464. Hemsidan
 Mats redovisar, bilder upplagda.

 Bilderna av Paul Uvebrandts tavla ska presenteras på förstasidan för att bjudas ut till försäljning .

 
§465. Facebook
Paul Uvebrandts tavla ska läggas upp som bakgrundsbild under en tid

 
§466. Projekt
Inga pågående projekt

 

§467. Sommarlägret 2017
Beth redovisar. Stugor preliminärbokade.  Maria och Pernilla håller i lägret och information kommer att skickas ut närmare jul

 
§468. Fonder
Ingela och Britt-Marie kommer söka ca 12 fonder, de flesta med ansökningstid efter jul.

 
§469. Rapporter
15 – 16 oktober Riksförbundet Sällsynta diagnosers 18-årsdag i Stockholm.

Beth har deltagit och rapport kommer på Sällsynta Diagnosers hemsida. Det var en politikerdebatt och därefter diskussion i grupper om regionalt intressepolitiskt arbete för sällsynta diagnoser, utifrån frågorna som diskuterats av politiker-panelen. Hur gör vi bäst för att påverka regionalt?

 
§470. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser inkomna

 
§471. Övrigt
Muggar är beställda med logga och foto.

Nya uppdaterade foldern har levererats och vi är nöjda med den. Ska delas ut på sjukhus o dylikt.

Jakob ska vara med på möte i Stockholm 12/11 genom ungdomsgruppen i Sällsynta Diagnoser.  ”Projekt sällsynt övergång”  Hur är det att gå över från barnhabilitering till vuxenhabilitering. Finns att läsa om på Sällsyntas hemsida.

 
§472. Kommande styrelsemöte
Halvårsmöte i Malmö 17-19 februari 2017

 
§473. Avslutning
Ordförande avslutar mötet kl 19.00

 

Protokollförare:

Ingela Videbäcken

 

Justerat av

 

 

 

Mats Andersson                                                              Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.