Konstituerande möte 4 augusti 2016

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

4 augusti 2016

Siviks Camping, Lysekil

 

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet 15:45

§ 2. Närvarande

Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Lena Lövnord

§ 3. Val av protokolljusterare

Mats Andersson, Ingela Videbäcken

§ 4. Val av vice ordförande

Ingela Videbäcken

§ 5. Val av sekreterare

Ingela Videbäcken

§ 6. Val av kassör

Lena Lövnord

§ 7. Beslut om rätt att teckna firma

Föreningens namn, adress och organisationsnummer meddelas till banken vartannat år eller vid förändring och skall protokollföras.

Sturge Weber föreningen Sverige
Monicavägen 12
21363 Malmö
Organisationsnummer: 802452-7379

Firmatecknare
Föreningens ordförande Beth Lindecrantz 581029
Föreningens kassör Lena Lövnord 590926
Har rätt att teckna firma var för sig.

§ 8.Kommande styrelsemöten

Telefonmöte: 2016-11-09 kl 18:00
2-dagars Styrelsemöte : 17/2-19/2 -17 i Malmö
Telefonmöte: 2017-05-17 kl 18:00
Styrelsemöte 2017-07-12 kl 15:00
Årsmöte 2017-07-13 kl ?

§ 9 Mötets avslutning

Ordförande avslutar mötet kl 16:00

Vid protokollet
Ingela Videbäcken

Justerat av

Mats Andersson         Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.