Telefonmöte 18 maj 2016

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Telefonmöte §429-§436

18 maj 2016

 
 
 
§ 429. Mötets öppnande
Beth öppnar mötet kl 18.00

§ 430. Närvarande
Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius, Lena Lövnord.
Ej närvarande: Lars Sandström.

§ 431. Val av protokoll justerare
Ingela Videbäcken och Mats Andersson.

§ 432. Ekonomi
Lena redovisar ekonomin inför sommarläger. Vi har fått in pengar från 4 fonder. Medlemsavgifter har inkommit.

§ 433. Årsmöte
Årsmötet blir i paviljongen kl 15.00 den 4/8. Beth bjuder in person från Epilepsiföreningen, eventuellt den lokala föreningen, att vara ordförande på årsmötet.

§ 434. Sommarläger
• Boendeplanering: 9 stugor är bokade.på Siviks Camping.

• Mat, frukostfrallor finns att köpa, ev färdigbredda med pålägg. Restaurang finns inte utan vi åker till Lysekil för vår gemensamma middag, ligger 15 min med bil från campingen.

• Faktura: Beth har korrigerat fakturan från Sivik.

• Utflykter: Beth skickar ut frågeformulär på nytt, till dem som inte svarat eller om det varit oklart att man kan välja båda aktiviteterna. Detta för att vi ska kunna beställa gruppbiljett med rabatt.

• Grillansvarig: Beth skickar ut förfrågan samtidigt med aktivitetsfrågan, vilka som kan ställa upp som grill/inköpsansvariga.

• Hyrbuss: Vi beställer bussen till fastpris.

§ 435. Övrigt
Medlemsantalet är nu 157 betalande, därav 23 diagnosbärare.
Vi behöver uppdatera vår broschyr, finns förfrågningar från sjukhusen i Skåne.
Jakob har förslag att lägga upp broschyren som pdf på vår hemsida, vilket bifölls.

§ 436. Avslutning, nästa möte
Nästa styrelsemöte kl 15.00 den 3/8

Protokollförare:
Ingela Videbäcken

Justerat av
Mats Andersson och Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.