Telefonmöte 5 november 2015

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Telefonmöte §402-§411

5 november 2015

 
 
 
§ 402. Mötets öppnande
Beth öppnar mötet kl 18.08

§ 403. Närvarande
Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius.
Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord

§ 404. Val av protokoll justerare
Ingela Videbäcken och Mats Andersson.

§ 405. Ekonomi
Beth redovisar status för ekonomin och vilka gåvor som kommit in. Samt vår årligasponsring från vårt riksförbund.

§ 406. Fonder
Ingela har fått hjälp av Britt-Marie Kjellgren att söka fonder. Sex fonder sökta hittills.

§ 407. Hemsidan
Inget nytt på hemsidan, produkterna ska fotograferas och läggas upp.
Ingela skickar en dikt som ska in på hemsidan.
Om man har bilder som man vill lägga ut på hemsidan skickas dessa till Mats.
Det kommer att skickas ut en enkät som berör diagnosbärare i Västra Götaland. En blänkare kommer läggas upp på hemsidan och på vår Facebooksida .

Jakob har fått svar från läkarna för uppdatering och alla kommer vara kvar. Undantag ev Uvebrant som Beth kontaktar för besked.

§ 408. Styrelsemöte Östersund
Boende Clarion Hotell 29 – 31 jan 2016. Ingela, Beth Mats och Lars flyger, Jakob reser med tåg båda hållen.

§ 409. Lägret 2016
Bettan och Lotta håller i sommarlägret. Beslut taget att vi bokar på Siviks Camping. Förslag att ha en föredragshållare ev från Ågrenska eller CSD Centrum för Sällsynta diagnoser. Ingela kollar detta.

§ 410. Övrigt
1. Mail inkommit från Norge om att få använda vår info från hemsidan till den Norska hemsidan. Beth har varit i kontakt med dem och gett dem lov att använda vår information. De blev också upplysta om att på Socialstyrelsens hemsida finns broschyr att beställa.

2. Jackorna med SW-logga har kommit, 26 st och alla verkar nöjda med passform.

§ 411. Avslutning
Mötet avslutas 18.53. Det fungerade bra med skypemöte, dock viktigt att alla är med och är väl förberedda.

Protokollförare:
Ingela Videbäcken

Justerat av

Mats Andersson Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.