Konstituerande möte 12 juli 2015

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

12 juli 2015

Eskilstuna

 

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Beth Lindecrantz kl. 12.45

§ 2. Närvarande
Lars Sandström, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Mats Andersson
Ej närvarande Ingela Videbäcken.

§ 3. Val av protokolljusterare
Mats Andersson och Beth Lindecrantz

§ 4. Val av vice ordförande
Öppen

§ 5. Val av sekreterare
Ingela Videbäcken

§ 6. Val av kassör
Lena Lövnord

§ 7. Beslut om rätt att teckna firman
Föreningens namn, adress och organisationsnummer
Sturge Weber föreningen Sverige
Monicavägen 12
21363 Malmö
Organisationsnummer: 802452-7379

Firmatecknare med förnamn, efternamn och födelsedata (år, månad, dag)
Föreningens ordförande Beth Lindecrantz 581029
Föreningens kassör Lena Lövnord 590926
Har rätt att teckna firman var för sig.
Beslöt att godkännas.

§ 7. Kommande styrelsemöten
Telefonmöte 7 oktober 2015

Styrelsemöte med övernattning 30 – 31 januari 2016 i Östersund.
Sikta in att börja 13.00 och sluta för hemresa 16.00.

Telefonmöte 11 maj 2016

Styrelsemöte den 3 augusti 2016 (med genomgång av årsmöte som är den 4 augusti 13.00)

§ 8. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet klockan 15.00
Protokollförare: Beth Lindecrantz, ordförande
Justerat av:

Beth Lindecrantz Mats Andersson

Both comments and pings are currently closed.