Styrelsemöte, telefonmöte 15 maj 2014

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte

§302-318

Styrelsemöte, telefonmöte 15 maj 2014

 

§ 302. Mötets öppnande
Ordförande Beth Lindecrantz förklarade mötet öppnat kl. 19:00

§ 303. Närvarande
Katarina Andersson, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Tomas Palmkvist, Beth Lindecrantz.
Ej närvarande Ingela Videbäcken som hade meddelat sin frånvaro i förväg.

§ 304. Dagordning
Förslaget till dagordningen godkändes.

§ 305. Val av protokolljusterare
Katarina och Beth

§ 306. Föregående protokoll
§ 282 Kontaktuppgifter till läkare. Nästan alla har uppdaterats av Katarina.

§ 307. Föreningens ekonomi
Tomas redovisar ekonomin på PG-konto och sparkontot.
Bettan informerar om att hon kommer att få ett kort för att kunna betala de kostnaderna som ska tas från föreningens konto så att ingen behöver lägga ut egna pengar. Styrelsen bestämmer att det är bra att ha ett kort för detta. Detta kommer att vara kopplat till PG-kontot. Vi betalar detta direkt, alltså inget kreditkonto.

§ 308. Medlemsregistret
Bettan presenterar antalet medlemmar och berättar om nya medlemmar.

127 medlemmar totalt
Dessa består av 64 huvudmedlemmar och 63 familjemedlemmar. Bettan berättar att vi har en ny diagnosbärare som medlem från Umeå som är två år. Och en 37 årig diagnosbärare som bor i Borlänge.

§ 309. Hemsidan
Bettan informerar. Joacim Ståhl ska lägga in de nya medlemmarna i protokollen (på kartan). Han kan inte lägga in Sällsyntas banner och behöver hjälp med detta. Katarina pratar med Joacim om inloggningsuppgifter så Mats Andersson kan lägga in den.

§ 310. Facebook
Katarina berättar att det fungerar bra med facebook och det har värvat medlemmar. Det ställs frågor som försöker besvaras i facebookgruppen.

§ 311. Sponsorer
Bülow & Lind fastighetsförmedling stöder oss 2014. Beth sänder inbetalningskort och organisations nummer till företaget. Var och en ska tänka igenom om vi vet något företag som kan tänkas sponsra oss.

§ 312. Sommarlägret 2014
Bettan informerar om de olika kostnaderna. Vi har fått ett bra rabatterat pris. Beth meddelar att vi har ett extra rum ledigt med en bädd som vi tänkte fråga vår nya diagnosbärarmedlem om han vill vara med på sommarlägret i år.

§ 313. Fonder
Bettan informerar.
Viktoria fonden har möte 21 maj. Svar kommer inom kort.

§ 314. Rapporter
Bettan informerar om Sturge Weber dagen den 22 maj.
Vi har bestämt att vi ska betala resan för diagnosbärarna. Vi diskuterar hur vi ska göra för föräldrar och var och en kommer till tals om hur vi bör göra. Vi ska titta vidare på hur vi ska göra och vi hörs via mail. Beslut tas på årsmöte om hur vi gör framöver. Inget beslut tas idag.

§ 315. Inkomna skrivelser
Familjevistelse vecka 40 år 2015 på Ågrenska. Ågrenska har tagit kontakt med Beth. Ordförande kommer att skicka ut information om detta till medlemmarna längre fram. Det finns en möjlighet att det även blir en vuxenvistelse år 2015.

§ 316. Övrigt
Tomas berättar om valberedningens arbete.

§ 317. Nästa styrelsemöte
10 Juli, dagen innan sommarlägret med årsmöte. Vi återkommer med tid.

§ 318. Avslutning
Ordförande avslutar mötet 20:00

Justeras av

Protokollförare:
Vice ordförande                                                Ordförande

Katarina Andersson                                        Beth Lindecrantz

 

………………………………………                   ………………………………………………..

Both comments and pings are currently closed.