Konstituerande möte 11 juli 2014

Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Konstituerande möte

11 juli 2014

 Sjösunda

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnats av Beth Lindecrantz klockan 15.30

§2. Närvarande
Lars Sandström, Jacob Fichtelius, Fredrik Lövnord, Lena Lövnord, Katarina Andersson, Ingela Videbäcken, Beth Lindecrantz.

§3. Val av protokolljusterare
Katarina Andersson, Ingela Videbäcken

§4. Val av vice ordförande
Katarina Andersson

§5. Val av sekreterare
Ingela Videbäcken

§6. Val av kassör
Lena Lövnord

§7. Beslut om rätt att teckna firma
Föreningens namn, adress och organisationsnummer
Sturge Weber föreningen Sverige
Monicavägen 12
21363 Malmö
Organisationsnummer: 802452-7379

Firmatecknare med förnamn, efternamn och födelsedata (år, månad, dag)
Föreningens ordförande Beth Lindecrantz 581029
Föreningens kassör Lena Lövnord 590926

Har rätt att teckna firma var för sig.
Beslöt godkännas

§8. Kommande styrelsemöten
Telefonmöte, Styrelsemöte, halvårsmöte, Telefonmöte, Styrelsemöte, Årsmöte
Styrelsemöte i Stockholm 31/1 , Halvårsmöte 1/2  2015
Telefonmöte 9/10 2014 kl 19.00
Telefonmöte avstämning årsmöte/sommarläger  21/5 2014 kl 19.00
Styrelsemöte onsdag 8/7 2015
Årsmöte 12/7 2015

§9. Mötets avslutning
Beth Lindecrantz avslutade mötet klockan 16.00

Protokollförare

Ingela Videbäcken, sekreterare

 

 

Justeras

 

 

 

Katarina Andersson                                                        Ingela Videbäcken

Both comments and pings are currently closed.