Telefonmöte 2013-11-06

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte

§§ 261-273

Telefonmöte 2013-11-06  19.00-19.55

 

§ 261. Mötets öppnande

Beth förklarar mötet öppnat kl 19.00 då alla utom Tomas Palmkvist konstaterades närvarande. Tomas meddelade sin frånvaro i förväg.

 

 

§ 262. Närvarande

Ordförande Beth Lindecrantz                                         Vice ordförande Katarina Andersson

Sekreterare Ingela Videbäcken                  Suppleant Lena Lövnord

Suppleant Jakob Fichtelius

 

§ 263.  Dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes.

 

§ 264. Val av protokolljusterare

Ingela Videbäcken och Katarina Andersson

 

§ 265. Föregående protokoll

Godkändes utan justering

 

§ 266. Föreningens ekonomi

Beth redovisar föreningens ekonomi då kassör Tomas Palmkvist inte kunde närvara

 

 

§ 267.  Medlemsregistret

125 betalande medlemmar, 64=huvudmedlemmar

 

§ 268. Sponsorer

Lena Lövnord kommer att skriva ett förslag på ett informationsbrev till företag.

 

§ 269. Sommarlägeret 2014.

Katarina och Jakob hjälps åt att skriva ihop inbjudan. Boende på Sjösunda är klart och minibuss är bokad. Offert och beställning skickad till styrelsen.

Aktiviteter presenteras av Jakob: Furuvik, tivoli och djurpark och bad,  Högbo bruk /hyra kanoter.

Gissinge smedja vid Dalälven. Vi planerar även att ha vår traditionella grillkväll.

 

§ 270. Fonder

Beth redovisar fonder som vi har sökt nu på hösten för bättre framförhållning.

Sunnerdahl 30.000,-  svar december

Magnus Bergvall stiftelse 20.000,-

Åke Wibergs stiftelse

Bertil Zettergrens 20.000,-  svar i december

Lars Hiertas Minnesfond 10.000,-

Ulf Lundahls minne före mars utgång

 

 

§ 271. Inkomna Skrivelser

Inga skrivelser inkomna

 

 

§ 272. Övrigt.

Informationsdagar om sturge Weber 2014

Beslöts att bjuda in en vuxen diagnosbärare som hört av sig och vill ha hjälp med fondansökan. Hon har också erbjudit sig att tala om Sturge Weber.

Beslöts också att bjuda in Paul Uvebrant till halvårsmötet, Ingela tar kontakt med honom.

På halvårsmötet ska vi diskutera om vi ska ha en egen Sturge Weber-dag.

 

 

§ 273. Kommande styrelsemöte och halvårsmöte 8 – 9 februari.

Ingela har kontaktat Ribbingsgården som återkommer närmaste veckan med svar/bokningar för 2014

 

Beth tar kontakt med vandrarhem för boende.

 

§ 274. Avslutning

Ordförande avslutar mötet

 

Justerat av

 

Vice ordförande Katarina Andersson                                          Sekreterare Ingela Videbäcken

 

 

 

——————————————                                        …………………………………………..

Both comments and pings are currently closed.