Konstituerande möte den 2013-07-24

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Programmet

Konstituerande möte den 2013-07-24

§ 255.  Mötets öppnande

 

§ 256. Närvarande

Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Lena Lövnord, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius

 

§ 257. Val av protokolljusterare

Ingela Videbäcken och Katarina Andersson

 

§ 258. Dagordning

  1. Fördelningen av styrelseuppdrag, se nedan.
  2. Hemsidan Gåvor – Beslut: Alla, oavsett belopp ska stå med.

 

STYRELSEN 2013 NAMN TID UPPDRAG BESLUT
ORDFÖRANDE BETH LINDECRANTZ (BETTAN) OMVAL 1 ÅR FONDANSVARIG OCH

MEDLEMSANSVARIG

FONDANSVARIG OCH

MEDLEMSANSVARIG

ORDINARIE: INGELA VIDEBÄCKEN OMVAL 2 ÅR SEKRETERARE/FONDANSVARIG SEKRETERARE/FONDANSVARIG
  KATARINA ANDERSSON OMVAL 2 ÅR VICEORDFÖRANDE /  FACEBOOK OCH HEMSIDAN VICEORDFÖRANDE /  FACEBOOK OCH HEMSIDAN
  TOMAS PALMKVIST NYVAL 1 ÅR KASSÖR / PROJEKTANSVARIG OCH

MEDLEMSANSVARIG

KASSÖR / PROJEKTANSVARIG OCH

MEDLEMSANSVARIG

  JAKOB FICHTELIUS OMVAL 1 ÅR PROJEKTANSVARIG PROJEKTANSVARIG
SUPPLEANT LENA LÖVNORD NYVAL 1 ÅR VICE KASSÖR VICE KASSÖR

 

§ 259. Kommande styrelsemöten                                                                                                                  
Telefonmöte 2013-11-06 kl 19,00
Styrelsemöte  2014-02-08  i Borås, halvårsmöte 2014-02-09
Telefonmöte 2014-05-15 kl 19,00
Styrelsemöte 2014-07-10, Sandviken
Årsmöte 2014-07-11, Sandviken

§ 260.  Mötets avslutning

Protokollförare                                                               Justerat av vice ordförande

Ingela Videbäcken                                                         Katarina Andersson

Both comments and pings are currently closed.