Halvårsmöte Sthlm 2012-10-28

Posted by Jocke in Föreningen

Halvårsmöte Sturge Weber föreningen Sverige

2012-10-28

§§ 209 – 221

 

§ 209 Mötets öppnade

 

§ 210. Närvarande.

Jacob Fichtelius, Marta Perez, Tomas Palmkvist, Slavica Palmkvist, Maria Nordin, Lotta Lindecrantz, Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, senare under mötet anslöt Anders NN  och Lena Hasselgren.

 

§ 211. Godkännande av dagordningen.

Förslaget till dagordningen godkändes

 

§ 212. Val av protokolljusterare.

Ingela och Beth valdes till protokolljusterare

 

§ 213.  Blir det samma styrelse till årsmöte 2013.

Beth har tillfrågat alla i styrelsen om de vill fortsätta till årsmöte 2013. Maria Nordin har avgått på egen begäran från oktober 2012 och enligt enhälligt beslut har Tomas Palmkvist invalts som kassör. Joachim Sthål och Veronica Eriksson har meddelat att de avgår efter årsmötet 2013

 

§ 214. Fördelning på ansvarsområden i styrelsen.

Beth ordförande/fonder, Ingela sekreterare/fonder, Tomas kassör/sponsorer/medlemsansvarig, Jacob sponsorer/värva medlemmar, Katarina vice ordförande/hemsidebackup/facebookansvarig/kontakt med läkare, Veronica kontaktperson. Joacim ansvarig för hemsidan.

 

§ 215. Kontaktpersoner

Sara Hügard.

 

§ 216. Sommarlägret 2012

Bildvisning, utvärdering lägret

 

§ 217. Sommarläger 2013

Vi diskuterar fondpengar som Ingela och Beth ska söka, Beth visar kalkyl för Skövde/Billing Stugby, Jacob och Tomas ska skaffa sponsorpengar från företag.

 

§ 218. Var ska nästa årsmöte vara och när?

Årsmöte röstades att vara i samband med sommarläger 2013 07 12-15 Skövde Billinge Stugby.

Ändring i stadgarna ska göras angående årsmötet § 5 samt att vi ska ändra inbetalningsdag för medlemsavgift senast en månad före årsmötet. § 6

 

§ 219. Kontakt med Norge

Hur ska kontakt med Norge se ut. Beth har föredragit om vår förening på kontaktcenter i Norge och berättat om sin familjesituation. De vill ha ett utbyte med de nordiska länderna vid konferenser och för kompetensutveckling.

 

§ 220. Fika med mingel.

Tid att prata med varandra, tre nya personer har anslutit idag och kommer att bli medlemmar. Två är diagnosbärare som hade mycket intressanta erfarenheter att dela med sig av.

 

§ 221. Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl 13.00

 

Justerat av

 

Ordförande Beth Lindecrantz                                    Sekreterare Ingela Videbäcken

 

 

 

——————————————                                                      …………………………………………..

 

Both comments and pings are currently closed.