Styrelsemöte Telefonmöte 2012-05-26

Posted by Jocke in Styrelseprotokoll

Sturge Weber föreningen Sverige

Styrelsemöte

 

§§ 176-191

 

Telefonmöte 2012-05-26  16-17.30

 

 

§ 176. Närvarande 

Ordförande Beth Lindecrantz,  Kassör Maria Nordin,

Ordinarie Joacim Ståhl, Veronica Eriksson

Vice ordförande  Katarina Andersson , Sekreterare Ingela Videbäcken.

Ej närvarande

Ordinarie Jacob Fichtelius.

 

§ 177. Mötets öppnande

Beth förklarar mötet öppnat kl 16.00

 

§178. Dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes.

 

§ 179. Val av protokolljusterare

Ingela valdes till protokolljusterare

 

§ 180.  Föregående protokoll

Godkändes utan justeringar.

 

§ 181.  Hemsidan

Joacim presenterar hemsidan. Kartan borta tills vi fått ok med markeringar från familjerna. Styrelseinformationen uppdaterad, protokoll införda, aktiviteten sommarlägret och bilder uppdaterade.

 

§ 182.  Föreningens ekonomi

Maria redovisar och skickat underlag till styrelsen. Intäkter genom medlemsavgifter, gåvor, försäljning, stipendier och övrigt.

Kostnader för inköp av varor, bankkostnad, resekostnader, kontorsmaterial, telefon/porto och lägerkostnad.

 

§ 183. Medlemsregistret

Maria redovisar. 121 medl. 66 kvinnor, 55 män.  62 huvudmedlemmar och 59 familjemedlemmar.

 

§ 184.  Sommarlägret

Familjerna är uppringda för bekräftelse om deltagande. Beth kommer att maila en ny blankett angående praktiska detaljer som ska fyllas i och sändas tillbaka.

Anmälningsavgift för diagnosbärare: Vuxna 250:-

Anmälningsavgift för familj: 500,-

Hur mycket föreningen kan sponsra på reseersättning avvaktar vi med tills vi har fått svar från fonder som vi sökt. Beth och Ingela ansvarar för den ekonomiska fördelningen och delger detta till styrelsen för beslut.

Diagnosbärare och styrelse ska få ersättning för resor enligt beslut styrelsemöte.

Beth tar reda på när vi kan komma in i stugorna på fredagen då det är ganska sent på em. Förslag att samling är kl 15.00. Planerat utcheckning måndag kl 11.00

Katarina har gjort en grovplanering för helgen. Beth kommer kontakta Katarina för utfyllnad och justeringar. Deltagarna får detta färdiga förslaget tillsammans med slutliga informationen

 

§185  Fonder

Sunnerdahls handikappfond och Karin och Ernst August Bångs minne

Sökt Solstickan, de delar ut maj/ juni.

Sökt Kungliga Sällskapet PRO PATRIA delar ut i juni månad

Sökt Stiftelsen Ragnhild och Ejnar Lundströms minne

Sökt Folke Ljungdahls stift.

 

§186.  Sällsynta Diagnoser

Veronica och Jacob har deltagit i projektet Nästan men inte helt. Veronica rapporterar. Ett projektarbete som pågått i flera år. Fick göra sammanfattning vilka hinder som finns, det ger självförtroende att vara med. Grupparbete. Gråzonsproblematik i vården. Avslutades med att delta i ett manifest på torget. Jacob var med på Sällsyntas årsmöte.

Några glimtar av projektets resultat:

Empowermentkursen för personer med diagnos: Jag kan det jag kan!

Universitetskursen och boken Diagnos och identitet  www.diagnosidentitet.se

Empowermentkurs för närstående: Jag vill så väl!

Dansteaterföreställningen: Får vi kalla oss Freakshow Stockholm?

Seminarium för yrkesverksamma inom habiliteringsverksamheter

Fotoutställningen: Hej jag är sällsynt!

Beskrivning av projektet i temabilaga till Dagens samhälle

 

§ 187. Rapporter Inga inkomna

 

§ 188. Inkomna Skrivelser Inga inkomna

 

§ 189 Övrigt

Inköp varor inför sommarläger och för försäljning:

Kylskåpsmagneter 25 st/ paket x 8 (200 st)

Tygväska 20 st.

Små etiketter 10 ark med 24 etiketter (240 st)

7 Pikétröjor till styrelsen.

T-shirt till diagnosbärarna som deltar på lägret och till resten av familjen för dem som önskar betala själv.

 

§ 190 Kommande styrelsemöte

Telefonmöte 10 juni 10.00  – 12.00 avstämning inför lägret.

 

§ 191 Avslutning

Beth förklarar mötet avslutat klockan 17.20

Protokollförare                                                               Justerat av Ordförande

Ingela Videbäcken                                                         Beth Lindecrantz

Both comments and pings are currently closed.