Hej alla medlemmar ute i landet.

Posted by Jocke in Föreningen

Jag / styrelsen ville i år visa vår tacka för det gångna året med å sända brev och önska dig och din familj en riktig God Jul och Gott Nytt År med att dela med oss av vår fina broschyr och PG lapp med vår logga och färdig skriven nummer. Julklapp till våra diagnosbärare och deras syskon.

Ett bra julklappstips till dig…. Ge bort ett medlemskap.

Det ger glädje till dem som får det och vår förening blir större. Vi har även en års kalender 2012 för 30 kronor där vår logga samt adressen till hemsidan och Facebook är med. Det finns bild på vår hemsida. För beställning, ta kontakt med någon i styrelsen.

Det är 15 diagnosbärare som har blivit medlemmar. 61 familjer/hushåll, totalt 100 betalande. Den som blir medlem under december månad får automatiskt medlemskap 2012. Nytt i år är att varje medlem måste betala minimum 100 kronor vardera i hushållen för att vi ska räkna dom som medlem, då vi ska redovisa antal medlemmar till vårt förbund och när vi söker fonder. Vi i styrelsen känner flera i landet som har SWS, hoppas dom och deras familjer vill blir medlemmar 2012.
Du förlänger ditt/familjens medlemskap även 2012?! Betala t.ex.. in när du ska betala räkningarna i december eller i januari, så är det klart! Glöm inte skriva namnen på de som ingår i medlemskapet. Styrelsen önskar även födelsedata på medlemmar som har SWS. då vi gratulera dem på födelsedagen och vi får en överblick på ålders- spridningen. Vi har en Sverige karta på hemsidan, där diagnosbärarnas hemort visas med en röd markering. Utifrån det kan vi bestämma var vi ska lägga vårt nästa årsmöte/medlemsmöte, och du kan se om det finns någon i din närhet som du inte känner till. Vi hjälper till med kontakt om båda familjerna vill detta.

Vårt andra årsmöte blir i Tranås den 11 mars. Boka in det redan nu. Kontakt någon i styrelsen om du vill och kan delta. Det kommer mer info längre fram på vår hemsida och till de som anmäler sin intresse.
Vår hemsida är vi mycket nöjda med. Den utvecklas hela tiden. Vi har haft styrelsemöten i Malmö, Stockholm och Tranås, samt 2 telefonmöten 2011. 2012 kommer vi förutom årsmöte bjuda in till ett medlemsmöte i oktober efter önskan från en medlem, information kommer på hemsidan, mail och även via post till de som inte har Internet.

Barn och föräldrar har varit på familjeläger på Ågrenska i oktober, där var vuxna med, SWS var i oktober 2010. Det var familjer som redan är medlemmar och även familjer som inte visste om oss. På tisdagen fick jag 30 minuter på mig att berätta för personal, sjukhusanställda och familjerna om vår förening. Vad vi gör för diagnosbärarna och våra framtidsplaner. Det blev uppskattat och vi hoppas att få nya medlemmar och att de anställda sprider information på sina respektive arbetsplatser. Onsdagen var det föredragsintervju med en vuxen diagnosbärare som var mycket intressant.
Vi kommer ha ett sommarläger i Skåne 13-16 Juli kommande år. Vi har förbokat stugor och rum på STF Vandrarhemmet Höör/Frostavallen. Vi har sökt fondpengar och hoppas kunna täcka det mesta av kostnaderna. Kom med din intresseanmälan, så vet vi i god tid hur många som vill deltaga. Vi ska besöka Frostavallens djurpark. Resten av programmet kommer längre fram.

God Jul och Gott Nytt År
önskar styrelsen / ordförande Bettan

Both comments and pings are currently closed.