Styrelseprotokoll 18 april 2010

Posted by Katarina in Styrelseprotokoll

 

 

 

Sturge Weber Föreningen Sverige

Styrelsemöte

Mötesprotokoll

 

18/4-2010

 

§ 28. Mötets öppnande

Ordförande Beth Lindecrantz förklarade styrelsemötet öppnat, klockan 12.30 i Scoutkårens lokal i Tranås.

 

§ 29. Närvarande

Följande personer närvarade:

Beth Lindecrantz    Ingela Videbäcken

Maria Nordin           Joacim Ståhl

Anette Samuelsson

 

Var närvarande, men ej deltagande i besluten:

Kjäll Peterson         John-Olof Ståhl

 

Ej närvarande:

Staffan Hägg

 

§ 30. Godkännande av Föredragslistan

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

 

§ 31. Val av Justerare

Genom röstlängd blev Anette Samuelsson och Joacim Ståhl valda till Justerare

 

§ 32. Godkännande av tidigare mötesprotokoll

Då protokollet ej är justerat så godkännes det på nästa möte.

 

§ 33. Styrelsens sammansättning

Beth Lindecrantz – Ordförande  1 år

Ordinarie Joacim Ståhl – Medlemsregisteransvarig 2 år

Maria Nordin – Sekreterare  2 år

Ingela Videbäck – Kassör 1år

Staffan Hägg – 1 år

Suppleant Anette Samuelsson – Viceordförande  1 år

 

§ 34. Ekonomirapport

Budget förslag lämnades:

 

Medlemsavgifter 12400kr

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser 5000kr

City Kort 1000kr

Gåvor 2000kr

Summa totalt: 20400kr


§ 35. Inkomna Rapporter

Rapport från Ann-Catrin Röjvik, familjeverksamheten Ågrenska:

Vuxenträff för diagnosbärare kommer ske hösten 2010 (se bilaga)

Förfrågan för eventuell Familjeträff under 2011

Detta kommer styrelsen informera vidare till medlemmar.

 

§ 36 Verksamhetsplanering

Vi sprider information och skaffar medlemmar 2010.

MÅL:

Ett årsmöte/år

Ett medlemsmöte/år

Fyra styrelsemöten/år

 

§ 37. Övriga Frågor

Kostnader för framtagande/ uppbyggnad av eventuell hemsida.

Ordförande följer upp på detta till nästa möte.

Medlemsregistrerings, blanketten ska hållas elektronisk så att ansvarig och Kassör lätt/enkelt ska få en översikt.

Kontaktpersoner vid Förenings start:

Sara Hugard – diagnosbärare

Veronica Eriksson – diagnosbärare

Ordförande Beth Lindecrantz – förälder

 

§ 38. Nästa Möte

Det beslutades enhälligt att nästa styrelsemöte blir 4/9 kl.14.00-17.00 i Borås.

Maria Nordin återkommer med mötesplats.

 

§ 39. Avslutande av möte

Ordförande Beth Lindecrantz förklarade mötet avslutat 13.30.

Som en parantes ska tilläggas att mötet avslutades med två stycken dikter skrivna av vår nyfunna poet Kjäll Peterson (diagnosbärare).

 

Protokollförare                                        Ordförande

Maria Nordin                                            Beth Lindecrantz

 

 

Justerat av:                                               Justerat av:

Anette Samuelsson                                Joacim Ståhl

 

 

Both comments and pings are currently closed.